Новини

Разходите за пенсии за единадесетте месеца на годината са с над 2 милиарда лева повече спрямо същия период на 2020 г.

Националният осигурителен институт (НОИ) предоставя всеки месец информация относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните фондове, администрирани от института по силата на законова делегация.

До края на декември земеделците избират как да облагат доходите си за 5 години напред

Физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, имат право да избират реда за облагането на доходите от дейността им през 2022 година, напомнят от Национална агенция за приходите /НАП/. 
Правото на...

Новата Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между България и Нидерландия се прилага от 1 януари 2022 г.

Национална агенция за приходите напомня на своите клиенти, че новата СИДДО  между България и Нидерландия (обн. в ДВ, бр. 55 от 2 юли 2021 г., в сила от 31 юли...

Заявените намерения в коалиционното споразумение по отношение на данъчно-счетоводната част (пълен текст)

Коалиционното споразумение вече е официално подписано. Лидерите на четирите преговарящи формации сложиха подписите си под документа. Президентът връчи мандат на "Продължаваме промяната", а Кирил Петков го върна изпълнен. Спираме се...

Надзорният съвет на НОИ утвърди проектобюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.

На свое заседание днес Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) утвърди проекта на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2022 г.

Удостоверения за ползване на парична помощ за профилактика и рехабилитация ще се издават до 20 декември 2021 г.

Териториалните поделения на Националния осигурителен институт (НОИ) ще издават удостоверения за профилактика и рехабилитация до 20 декември 2021 г. включително.
Меню