Новини

Публикуван е Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и ГВРС при несъстоятелност на работодателя 2022 г.

В рубриката Законодателство е публикуван: 
Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - 2022 г.

Остават 5 дни за подаване на декларациите за облагане на доходите на физическите лица

Най-лесният и бърз начин за подаване на декларацията и плащане на задълженията е през Портала за електронни услуги на НАП, достъпни с ПИК или КЕП, което може да се направи...

Над 50 заведения и хотели в зимните ни курорти не са издавали касови бележки

Над 50 заведения и хотели, работещи в зимните ни курорти, не издават касови бележки или документите за продажба не отговарят на изискванията. Това установиха данъчните инспектори на НАП при масови...

Електронните услуги за приемане на искане за възстановяване на ДДС са временно недостъпни

Уважаеми потребители, 
 
Информираме ви, че електронните услуги за приемане на искане за възстановяване на ДДС на търговец, установен в страната към друга държава членка на ЕС, са временно недостъпни по...

В брой 1 на информационния бюлетин на НОИ за 2022 г.: нестихващата борба с измамите с недействителен стаж, промените в пенсионното законодателство

Усилията на служителите на Териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) в Смолян в борбата с измамите с недействителен стаж в Испания постигнаха нов резултат в интерес на обществените фондове.

НАП вписа автоматично новия минимален осигурителен доход на 4000 самоосигуряващи се

Национална агенция за приходите вече нанесе в информационните си системи минималния месечен размер на осигурителния доход - 710 лв. на близо 4000 самоосигуряващи се лица, подали еднократно декларации Образец №1...

Фирми застрашени от глоби заради неподадени годишни финансови отчети за 2020 г.

Национална агенция за приходите предупреждава близо 200 000 фирми за възможността да бъдат санкционирани, тъй като не са подали годишните си финансови отчети за 2020 г. 
Данните търговските дружества и...

Допълнителен достъп към абонамент

По предложение на наши потребители предоставихме възможност за допълнителен достъп към съществуващ абонамент или възможност за повече от една потребителска сесия в рамките на един абонамент. В какво се изразява...
Меню