Новини от КиК

Прагът за задължителна регистрация по ЗДДС се увеличава от 50 на 100 хил. лева от 01.01.2023 г.

На 4 ноември България е получила разрешение да въведе специална мярка за дерогация от член 287 от Директива 2006/112/EO относно общата сисистема на данъка върху добавената стойност. Това означава, че...

Честит празник! Днес отбелязваме Международния ден на счетоводителя.

Честит празник, колеги! Днес отбелязваме Международния ден на счетоводителя. На 10 ноември през 1494 година Лука Пачиоли публикува труда си "Всичко за аритметиката, геометрията, пропорциите и пропорционалностите". Книгата представлява описание...

До 15 ноември подаваме декларация за намаляване или увеличаване на авансовите вноски за корпоративен данък за 2022 г.

Полезно: Калкулатор: Промяна на авансови вноски по ЗКПО. 15-ти ноември е последният срок, в който фирмите имат възможност да направят корекция на декларираните от тях авансови вноски за текущата година....

НАП: Авансовото разпределяне на дивидент – мисия възможна

В свое ново становище изх.№ 33-00-165 #1/09.06.2022 г. ЦУ на НАП отговаря на въпрос, зададен от Института на дипломираните експерт-счетоводител (ИДЕС), във връзка с досега установената данъчна практика с писма...

Допълнителен достъп към абонамент

По предложение на наши потребители предоставихме възможност за допълнителен достъп към съществуващ абонамент или възможност за повече от една потребителска сесия в рамките на един абонамент. В какво се изразява...

До 14 януари правим годишните корекции и преизчислението на частичния данъчен кредит по ЗДДС

В последния данъчен период от годината (декември) правим преизчисление на частичния данъчен кредит по ЗДДС. Това става като изчислим коефициента по чл. 73, ал. 2 за текущата година, пресметнем сумата...

Безплатно приложение: Чек лист Приключване 2021 и Подготовка 2022

Да се подготвим за годишното счетоводно приключване на една добра и сигурна платформа. Това за нас, счетоводителите, означава да предвидим всяка стъпка, всяка процедура и всеки срок. » Безплатно приложение:...

Абонамент 2022: Онлайн приложенията в сайта са актуализирани

Уважаеми потребители, Платформата е актуализирана и подготвена за работа за 2022 година. ➤ Препоръчваме да изберете годишен абонаментен план, чрез който най-изгодно ще имате пълен достъп до всички калкулатори и...
Меню