Ние се грижим за всеки един детайл

Обработка на заплати

Обработката на работните заплати и свързаните с тях осигуровки и данъци често е сложен и конфиденциален въпрос, който изисква пълно познаване и следене на промените в нормативните изисквания.

Ние предоставяме услуги по обработка на работните заплати на целия персонал на компанията или само на мениджърския екип, когато се изисква строга поверителност на информацията.

Нашите услуги по администриране на работните заплати включват изчисляване на нетните възнаграждения и дължимите данъци и осигуровки, изготвяне на платежните нареждания за данъци, осигуровки и заплати, online банкиране, подготвяне на файлове за масово плащане или обслужване на специална банкова клиентска, която се използва само за изплащане на работните заплати.

Удобни и иновативни решения

За улеснение при предвиждането на бюджетите, ние създадохме online калкулатори, чрез които удобно и бързо може да направите изчисленията при договарянето на заплатите. Клиентите ни получават безплатно пълен достъп до всички изчислителни модули, които сме създали.

Персонал

Консултации във връзка с формата на наемане на персонала, изчисляване на болнични и отпуски.

Договори

Изготвяне на трудови и граждански договори, прекратяване и регистрация на трудови договори в НАП.

Ведомости

Изготвяне ведомости и фишове за заплати, на служебни бележки и други документи. И на английски език.

По задание

Отчитане на разходите за заплати по отдели и проекти. Различни мениджърски справки за разходите за персонал. Справки на английски език.

Срокове

Текущо проследяване срокове за плащане на заплати и осигуровки. Подготовка на всички платежни нареждания. Online банкиране.

Представителство

Представителство пред органите по социално осигуряване при ревизии. Подаване на всички необходими документи в съответните институции.

Качество и сигурност

Ние знаем, че конфиденциалността при обработката на заплати е от съществено значение. Ето защо нашата система автоматично може да изпраща всеки месец на всеки ваш служител e-mail, съдържащ паролиран файл с неговия личен фиш за заплата.

Не се колебайте да се свържете се с нас за повече информация и заедно ще преценим какъв пакет от услуги са най-удачни за обработката на заплатите на вашите служители.

Спестете време на разумни цени

Доверете се на нашия професионализъм и иновативен подход