От регистрацията на фирма
до счетоводството и данъците

Счетоводна Кантора К и К може да помогне с бързи услуги по регистрации на фирми, ДДС регистрации, както и последващи счетоводни и пейрол услуги. Уникалният начин, по който сме изградили екипната работа с нашите адвокати през годините, ни позволява да предоставим една обща завършена услуга на разумна цена, без оскъпяване и без излишни усилия от страна на клиента. Тя включва всички необходими процедури и регистрации за една работеща компания, включително регистрация по ДДС, съдействие за онлайн банкиране, упълномощаване на счетоводител и др.

Нашите специалисти имат достатъчно опит и знания, не просто да регистрират фирма, но и да посъветват всеки клиент относно:

  • Най-подходяща структура с оглед на приложимото данъчното облагане
  • Оптималния размер на първоначалния капитал
  • Кои са първите стъпки след регистрацията
  • Планиране на ДДС регистрация
  • Данъчни ефекти при финансирането със средства от собственика
  • Социалното осигуряването на собствениците и управителите
  • Издаване на фактури към клиенти и клиентски договори от данъчна гледна точка
  • Документирането на разходите с оглед те да бъдат данъчно признати
Осигуряваме на клиентите ни на счетоводно обслужване безплатно:

В условията на непрекъснати промени на нормативната уредба се стремим да осигурим спокойствието на нашите клиенти и да снижим до минимум ангажиментите и административните им нужди.

Клиентите ни получават професионално и коректно бизнес партньорство и услуги, отговарящи на законовите норми и предоставени в удобна форма.

Стъпка 1

Изпращате ни първоначални данни от тук. Ние преглеждаме запитването и отговаряме в рамките на същия или следващия работен.

Стъпка 2

Изготвяме и изпращаме по имейл всички необходими документи с ясни указания за внасянето на капитала и подписването пред нотариус.

Стъпка 3

Вписваме фирмата в Търговския регистър, след като получим всички подписани и готови документи.

Това е!

По закон процедура в Търговския регистър е до 3 дни, след което фирмата ще получи своя ЕИК (единен идентификационен код).

Основните данни, за които да помислите:

Името на фирмата трябва да е уникално. Подгответе си резервен вариант, в случай, че първият ви избор е зает. Помислете за изписване на латиница. Можете да проверите за уникалност на името от тук.

Това е адресът по регистрация. Адресът за НАП може да бъде посочен отделно.

Опишете основната си дейност, a ние ще формулираме цялостно предмета на дейност.

Минималният законов размер е 2 лв., но все пак препоръчваме капиталът да покрива поне първоначалните фирмени разходи.

При ЕООД собственикът е един, при ОДД – двама или повече.

Всеки управител следва да завери лично при нотариус образец от подписа си. Изпращаме необходимите документи за това.

Регистрацията по ДДС може да бъде заявена със създаването на компанията или по-късно. Посъветвайте се с нас дали имате задължение за това в зависимост от дейността си.

И все пак …
Имате нужда от предварителна консултация?

Свържете се с нас, за да определим ден и час. Изпратете Вашето запитване от тук.

Имате въпрос?

Не се колебайте да се свържете с нас.