КиК Инфо

Проектът КиК Инфо е създаден и поддържан от създателите на Счетоводна Кантора К и К.

Ние вярваме, че част от успешна ни стратегия е да споделяме с професионалната общност нашите ресурси, знания и опит, като по този начин отправяме предизвикателство и повишаваме нивото на счетоводното обслужване в България.

КиК Инфо е споделен от нас онлайн ресурс в сферата на счетоводството, данъците, осигуровките и работните заплати. В сайта сме създали множество онлайн изчислителни модули, в помощ на счетоводителите и бизнеса.

Нашите качествени услуги и продукти са лесни за разбиране и ползване и винаги съобразени с актуалната нормативна база. Затова към януари 2012 година КиК Инфо има над 55 000 регистрирани потребители.

Потребителите на www.kik-info.com са счетоводители, счетоводни къщи, финансисти, ТРЗ и HR специалисти, управители на фирми и граждани.

Представяме ви част от изчислителните модули:

 • График за отпуски
  Процедура и документи за създаване на график за ползване на платения годишен отпуск в предприятието.
 • Калкулатор Заплата Бруто – Нето
  Изчислява каква е чистата сума за получаване от служителя след приспадане на всички данъци и осигуровки. Генерира подробен фиш за заплати.
 • Калкулатор Заплата Нето – Бруто
  Изчислява каква брутна заплата би следвало да се впише в трудовия договор, за да се получи желаната чиста сума за получаване. Генерира подробен фиш за заплати.
 • Калкулатор Разходи за работодателя
  Изчислява цената на труда след въвеждане на договорената заплата. Генерира справка колко реално ще струва служителя на работодателя си.
 • Калкулатор трудов договор по чл.114
  Този калкулатор се прилага за работниците и служителите, наети на работа при един или повече работодатели за не повече от 5 работни дни (40 часа) през календарния месец.
 • Калкулатор Граждански договор
  Изчислява сумите на осигуровки и възнаграждение по граждански договор за възложителя и изпълнителя. Изчислява общия разход на възложителя и общата сума на всички осигуровки и данъци. Изчислява СИС. Пресмята възнаграждението Бруто - Нето и Нето - Бруто.
 • Калкулатор Договор за управление и контрол
  Калкулаторът изчислява сумите на осигуровки и възнаграждение по ДУК за възложителя и изпълнителя. Изчислява общия разход на възложителя и общата сума на всички осигуровки и данъци. Пресмята възнаграждението Бруто - Нето и Нето - Бруто.
 • Калкулатор Граждански договор
  Изчислява сумите на осигуровки и възнаграждение по граждански договор за възложителя и изпълнителя. Изчислява общия разход на възложителя и общата сума на всички осигуровки и данъци. Пресмята възнаграждението Бруто - Нето и Нето - Бруто. Този калкулатор не се отнася за случаи, при които получателят на дохода е самоосигуряващо се лице и е декларирало това обстоятелство с писмена декларация пред платеца на дохода.
 • Калкулатор Доход от наем
  С помощта на този калкулатор може да се изчисли данъка, който предприятията (самоосигуряващите се лица) следва да удържат при изплащането на доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество. Пресмята дохода Бруто - Нето и Нето - Бруто.
 • Калкулатор Самоосигуряващо се лице
  Калкулаторът изчислява размера на социалните и здравни осигурителни вноски на самоосигуряващо се лице. Пресмята общата сума на осигуровките на осигурени и неосигурени лица за общо заболяване и майчинство.
 • Калкулатор Майчинство
  Калкулаторът има за цел да ориентира бъдещата майка, за датите и периодите на болничен и отпуск за отглеждане на дете и обезщетенията от ДОО по месеци.
 • Калкулатор Трудов стаж за период
  Изчислява трудовия стаж за определен период. Резултатът е обща сума изчислена в години, месеци, дни.
 • Калкулатор Осигурителен стаж за период
  Изчислява трудовия стаж за определен период. Резултатът е обща сума изчислена в години, месеци, дни.
 • Калкулатор Сбор на трудов стаж
  Изчислява сбора на трудов стаж при различни работодатели. Резултатът е обща сума изчислена в години, месеци, дни.
 • Калкулатор Сбор на осигурителен стаж
  Изчислява сбора на осигурителен стаж при различни работодатели. Резултатът е обща сума изчислена в години, месеци, дни, часове.
 • към всички