Прозрачни и ценово обосновани счетоводни услуги
Плащаш само това, което ползваш.

Оферта за Пейрол услуги

Месечната цена се формира най-общо според броя на служителите.

Формата за запитване

За оферта за пълно счетоводно обслужване от тук.

Вашите данни
Име на компания *
ЕИК/БУЛСТАТ
Лице за контакт *
Имейл *
Телефон *
Вие се интересувате от
На кое число от месеца изплащате заплатите?
Отчитате ли работа на смени?
Допълнителни услуги и особености
Обеми и детайли
Брой трудови договори
Брой граждански договори
Брой договори за управление
Брой самоосигуряващите се собственици
Вашето съобщение:
(Опишете как е организирана обработката на заплатите до момента)

Меню