Прозрачни и ценово обосновани счетоводни услуги
Плащаш само това, което ползваш.

Оферта за Пейрол услуги

Месечната цена се формира най-общо според броя на служителите.

Формата за запитване

За оферта за пълно счетоводно обслужване от тук.

  Вашите данни

  Име на компания *

  ЕИК/БУЛСТАТ

  Лице за контакт *

  Имейл *

  Телефон *

  Вие се интересувате от

  На кое число от месеца изплащате заплатите?

  Отчитате ли работа на смени?

  Допълнителни услуги и особености

  Обеми и детайли

  Брой трудови договори

  Брой граждански договори

  Брой договори за управление

  Брой самоосигуряващите се собственици

  Вашето съобщение:
  (Опишете как е организирана обработката на заплатите до момента)