Новини от КиК

Електронните магазини, СУПТО, срокове и схеми за съответствие с Наредба Н-18

Най-честият въпрос за онлайн магазините, който получаваме в последните седмици е: "Какво да правим при електронен магазин, използващ пощенски паричен превод за разплащане и физически магазин с касов апарат?" Няма...

ГФО на микро акционерните дружества вече не подлежат на задължителен одит

Годишните финансови отчети на акционерните дружества (АД) и командитните дружества с акции (КАД), които са микропредприятия, вече не подлежат на задължителен независим одит от регистрирани одитори. Поправката в чл. 37,...

Указание на НАП относно свързаните фирми с еднородна дейност в един обект и задължителната регистрация по ЗДДС

След разразилите се дискусии след семинара на НАП за последователно, паралелното и едновременно извършване на еднородна дейност от свързани фирми в един обект, НАП издаде указание, с което прави опит...

Сайтът КиК Инфо е с нова версия

Уважаеми колеги, Сайтът КиК Инфо е с нова версия, която има адаптивен дизайн за мобилни устройства. В новата версия калкулаторите, приложения и проверките са категоризирани тематично, както следва: ТРЗ приложения,...

За изплащането на дивиденти след новите промени в Закона за ограничаване на плащанията в брой

На 02.12.2019 г. влезе в сила промяна в Закона за ограничаване на плащанията в брой (ЗОПБ), публикувана в ДВ. бр.94 от 29.11.2019 г., която е част от законодателството за мерките...

Нов проект на изменения в Наредба Н-18, касаещ неприсъствените плащания с карти в онлайн магазините

Публикуван е проект на изменения в Наредба Н-18, с който се предлага лицата, които извършват продажби на стоки и/или услуги чрез електронен магазин, да регистрират и отчитат продажбите вместо с...

НАП съветва счетоводните кантори да се откажат от касовите си апарати, за да изпълнят изискванията на Наредба Н-18

Обръщаме внимание на един казус, касаещ професионалната счетоводна общност, който бе разискван на провелия се през декември семинар на НАП. В частта за Наредба Н-18 участие взеха Росен Иванов, дирек
Меню