Новини от КиК

Указание на НАП относно свързаните фирми с еднородна дейност в един обект и задължителната регистрация по ЗДДС

След разразилите се дискусии след семинара на НАП за последователно, паралелното и едновременно извършване на еднородна дейност от свързани фирми в един обект, НАП издаде указание, с което прави опит...

Сайтът КиК Инфо е с нова версия

Уважаеми колеги, Сайтът КиК Инфо е с нова версия, която има адаптивен дизайн за мобилни устройства. В новата версия калкулаторите, приложения и проверките са категоризирани тематично, както следва: ТРЗ приложения,...

За изплащането на дивиденти след новите промени в Закона за ограничаване на плащанията в брой

На 02.12.2019 г. влезе в сила промяна в Закона за ограничаване на плащанията в брой (ЗОПБ), публикувана в ДВ. бр.94 от 29.11.2019 г., която е част от законодателството за мерките...

Нов проект на изменения в Наредба Н-18, касаещ неприсъствените плащания с карти в онлайн магазините

Публикуван е проект на изменения в Наредба Н-18, с който се предлага лицата, които извършват продажби на стоки и/или услуги чрез електронен магазин, да регистрират и отчитат продажбите вместо с...

НАП съветва счетоводните кантори да се откажат от касовите си апарати, за да изпълнят изискванията на Наредба Н-18

Обръщаме внимание на един казус, касаещ професионалната счетоводна общност, който бе разискван на провелия се през декември семинар на НАП. В частта за Наредба Н-18 участие взеха Росен Иванов, дирек

За новата задължителна регистрация по ДДС при еднородна дейност в един обект през две или повече свързани фирми

Какви са промените накратко? Съгласно новата ал. 10 на чл. 96 от ЗДДС от 01.01.2020 г. е налице условие за задължителна регистрация по закона в 7 дневен срок при надхвърляне...