На сайта на ДАНС са публикувани примерни вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма по отношение дейността на лицата по чл. 4, т. 13 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Това са лицата, които по занятие предоставят счетоводни услуги и/или консултации в областта на данъчното облагане, както и лицата, които като основна стопанска или професионална дейност предоставят, пряко или непряко чрез свързани с тях лица, съдействие под каквато и да е форма или съвети по данъчни въпроси.

Във връзка с това счетоводните предприятия, като задължени лица по чл. 4, т. 13 от ЗМИП, следва да приемат вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма в срок 21 август 2020 г.

Примерните правила можете да намерите на страницата на ДАНС тук.

Екипът на КиК Инфо подготви ново приложение ЗМИП в сайта, чрез който нашите потребители с абонамент за пълен достъп ще могат по-лесно, по-бързо и по-сигурно да изготвят всички необходими декларации и въпросници, за да изпълнят задълженията си по ЗМИП в срок.kik info
По-бързо. По-лесно. По-сигурно.
Хиляди счетоводители избраха абонамент за пълен достъп и ежедневно ползват kik-info.com.