Новини от НОИ

Българо-германски консултационни дни по пенсионни въпроси ще се състоят през септември във Варна

От 13 до 15 септември 2022 т.г. териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) във Варна ще бъде домакин на традиционните българо-германски консултационни дни.

НОИ изплаща пенсиите на лица с изтекъл срок на инвалидността до 30 юни 2022 г. през целия август

Инвалидните пенсии, за които срокът на инвалидност е изтекъл в периода от 13 март 2020 г. до 30 юни 2022 г., ще продължават да се изплащат от Националния осигурителен институт...

Годишникът „Държавното обществено осигуряване през 2021 г.“ е публикуван на интернет страницата на НОИ

Годишното аналитично издание „Държавното обществено осигуряване през 2021 г.“ на Националния осигурителен институт (НОИ) е публикувано на интернет страницата на института.

Разходите за пенсии за седемте месеца на годината са с над 11 процента повече спрямо същия период на 2021 г.

Националният осигурителен институт (НОИ) предоставя всеки месец информация относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните фондове, администрирани от института по силата на законова делегация.

Разходите за пенсии за първите 6 месеца на годината са с над половин милиард лева повече в сравнение с полугодието на 2021 г.

Националният осигурителен институт (НОИ) предоставя всеки месец информация относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните фондове, администрирани от института по силата на законова делегация.