Новини

Телефоните на дирекция „Събиране“ в Хасково са временно недостъпни

Националната агенция за приходите уведомява, че телефоните на публичните изпълнители от дирекция „Събиране“ в Хасково са временно недостъпни поради техническа повреда.
До отстраняването й, НАП приканва своите клиенти да се...

Великденската добавка от 70 лева ще се изплаща от 15 април, пенсиите, другите добавки и компенсаторните разлики - от 7 април

Допълнителната сума в размер на 70 лева, с която да бъде осигурена подкрепа за Великден на българските пенсионери, ще се изплаща от 15 април.

НОИ ще преизчисли служебно пенсиите на 340 000 работещи пенсионери

Считано от 1 април 2022 г. Националният осигурителен институт (НОИ) ще преизчисли служебно пенсиите на общо 340 880 пенсионери, придобили осигурителен стаж след пенсионирането си или след последното преизчисление на...

НАП и прокуратурата сключиха споразумение за разследване на данъчни престъпления

Изпълнителният директор на Национална агенция за приходите и градският прокурор от Софийска градска прокуратура Илиана Кирилова сключиха споразумение за сътрудничество и взаимодействие при разследванията по дела за престъпления против данъчната...

НАП прави проучване на нагласите на бизнеса към контролните действия

Национална агенция за приходите провежда анкета за отчитане на нагласите на бизнеса към контролните действия на НАП. Проучването е насочено към всички клиенти на приходната агенция - физически или юридически...
Меню