Новини

НАП обменя опит и добри практики с турската данъчна администрация

Националната агенция за приходите и Турската приходна администрация (ТПА) ще обменят добри практики и опит в областта на данъчната политика, по-добър данъчен контрол, насърчаване на доброволното изпълнение на задълженията и...

Поради монтаж на асансьор офисът на НАП в град Перник ще бъде временно без електрозахранване

На 23.02.2024 г. в 9.00 часа в офиса на НАП в Перник ще бъде прекъснато  електрозахранването. Това се налага заради монтажни дейности по пускането в експлоатация на втори асансьор в...

Публикувана е нова версия 16.03 на клиентския софтуер за генериране на данни за декларации образец № 1, образец № 3 и образец № 6

В рубриката "Програмни продукти" е публикувана нова версия 16.04 на клиентския софтуер за генериране на данни за декларации образец № 1, образец № 3 и образец № 6 и справките...

Позиция на НАП по повод интервю на гръцкия гражданин Анастасиос Дикос

Във връзка с големия обществен интерес, който предизвика интервю на гръцкия гражданин Анастасиос Дикос, Националната агенция за приходите прави следните уточнения:
НАП извършва контролни действия, спрямо правомощията си, определени със...

Временно са прекъснати телефонните връзки в офиса на НАП в гр. Гоце Делчев

Поради възникнал технически проблем в офиса на НАП в гр. Гоце Делчев са прекъснати връзките с телефоните на всички служители в сградата. При необходимост за получаване на информация и връзка...

Ползваме електронните услуги на НАП от безплатна WI-FI зона в офисите на приходната агенция

В разгара на Данъчната кампания 2024 г. гражданите могат да се възползват от електронните услуги на НАП и в специално обособени за това зони с безжична интернет връзка във всеки...

Информация от НАП, свързана с медийни публикации за промените в ЗХ и размера на таксите, които дължат хазартните оператори

С промените в чл. 30, ал.3 от Закона за хазарта (ЗХ), влезли в сила на 01.01.2024 г., реално  е въведена двукомпонентна такса за поддържане на лиценз за организиране на хазартни...

НАП проверява заведения за хранене на длъжници

Национална агенция за приходите стартира проверки в заведения за хранене в цялата страна, които имат стари задължения към бюджета. Контролните действия се извършват съвместно от екипи на „Фискален контрол“ и...

Публикувана е нова версия на програмен продукт за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES-декларация

В рубриката "Програмни продукти" - ДДС документи са публикувани: нова версия 13.0 1, заедно с първоначална инсталация, на програмен продукт (под Windows) за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация...