Новини

НАП с нова електронна услуга за операторите на цифрови платформи

Операторите на цифрови платформи вече могат да подават по електронен път файлове с информация за лицата (продавачи), които извършват дейност/получават доходи чрез цифрови платформи. 
Услугата „Автоматичен обмен на информация от...

НАП провежда ежегодното си проучване за нагласите на бизнеса към контролните действия

Уважаеми клиенти, 
Национална агенция за приходите провежда проучване за нагласите на клиентите към контролните действия на НАП. Проучването е насочено към всички клиенти на приходната агенция - физически или юридически...

Над 3 млн. лева постъпиха в бюджета на НАП през 2023 г. чрез взаимната помощ при събиране

Над 3 млн. лева постъпиха в бюджета на НАП през 2023 г. благодарение на способите на взаимната помощ при събиране на публични задължения с държави членки на Европейския съюз. Само...

Ползваме данъчни облекчения с подаване на годишна декларация в НАП

Над 2000 души подадоха данъчни декларации през първия ден от данъчната кампания 2024 г., която традиционно стартира на 10 януари. През последните 24 часа близо 1500 данъкоплатци са избрали Портала...

Публикувана е нова версия 16.02 на клиентския софтуер за генериране на данни за декларации образецr № 1, № 3 и № 6

Публикувана е нова версия 16.02 на клиентския софтуер за генериране на данни за декларации образец № 1, образец № 3 и образец № 6 и справките по чл. 73, ал....

НАП извършва проверки в търговски обекти в цялата страна

Националната агенция за приходите проверява различни търговски обекти в столицата и страната. Целта на контролните действия е да се установи спазва ли се данъчното и осигурителното законодателство, както и прилага...

Започна данъчна кампания 2024 г.

От днес започна подаването на данъчни декларации за доходите на физическите лица по електронен път, в офисите на приходната агенция, по пощата с обратна разписка или в пощенските клонове. Срокът...

Временно са прекъснати част от телефонните връзки на офиса на НАП Русе

Уважаеми клиенти,
Поради авария в телефонната централа на офиса на НАП Русе, са прекъснати връзките със стационарните служебни телефони на всички служители от ГД „Фискален контрол“ и дирекция „Държавни вземания“,...