Новини

Публикувани са структура и формат на файл и ред за подаване на данни в електронен вид със Справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ

Публикувани са:
 структура и формат на файл и ред за подаване на данни в електронен вид със Справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи...

Публикувани са структура и формат на файл и ред за подаване на данни в електронен вид със Справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ

Публикувани са:
 структура и формат на файл и ред за подаване на данни в електронен вид със Справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи...

Публикувани са структура и формат на файл и ред за подаване на данни в електронен вид със Справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ

Публикувани са:
 структура и формат на файл и ред за подаване на данни в електронен вид със Справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи...

Актуализация 2023

Уважаеми потребители, В процес сме на актуализация на сайта за 2023 година. Добавили сме новата година в приложенията и калкулаторите, като очакваме финалните решения за промени в данъчното и осигурителното...

Въведена е солидарна вноска  за свръхпечалбите на дружествата в отрасли на суров нефт, природен газ, въглища и нефтопреработване

Публикувано е Писмо с изх.№ ЕП-04-19-1234#2 от 21.12.2022 г. на изпълнителния директор на НАП относно прилагането на § 9 от ПЗР на ЗИД на ЗКПО, (обн., ДВ, бр. 99/2022 г.),...

Порталът за електронни услуги ще е временно недостъпен от 20 ч. на 23.12 до 10 ч. на 24.12

Уважаеми клиенти,
Във връзка с извършване на техническа профилактика, Порталът за електронни услуги на НАП ще е бъде временно недостъпен за периода от 20 часа на 23.12.2022 г. до 10...

Близо 450 млн. лева платени през виртуалния ПОС на НАП

Онлайн плащането на данъци и осигурителни вноски е една от най-предпочитаните електронни услуги на Национална агенция за приходите. От началото на година досега, през т.нар. виртуален ПОС (е-услугата на НАП...
Меню