Новини

Важно за търговците

Бланката Искане за удължаване срока за корекция е премахната от ИС Интрастат/Модул МСО/Подаване на документи/. 
Във връзка с влязлата в сила Наредба за изменение и допълнение на Наредбата № H-4...

МФ оттегли предложението си за ежемесечно деклариране на неплатените фактури в дневниците по ДДС

След срещата на счетоводителите и бизнеса с парламентарните групи МФ оттегли предложението си за ежемесечно деклариране на неплатените фактури в дневниците по ДДС. Вчера представители на ИДЕС, АССП, ИПСБ, АИКБ,...

Важно за търговците

В рубрика "Интрастат", подрубрика "Нормативна уредба" е публикувана Наредбата за изменение и допълнение на „Наредба №Н-4 от 21 декември 2007 г. за прилагане на система Интрастат“, която  е обнародвана в...

Близо 7200 души са се вписали в регистъра на хазартно уязвимите лица

Близо 7200 граждани са подали заявление за вписване в регистъра на хазартно уязвимите лица от средата на декември 2022 г. до момента. 
След двегодишно прекъсване, регламентирано със законодателни промени, на...