Новини

НАП пренасочва потребителите към новия си Портал за електронни услуги

От 18 ноември клиентите на данъчната администрация, които ползват електронните услуги на НАП, ще бъдат пренасочвани към изцяло обновения е-портал, достъпен на адрес: https://portal.nra.bg/. Връзката от сайта на НАП, както...

Над 20 пъти по-високи данъчни облекчения за деца за 2021 г., но работодателите кредитират държавата (обновена)

В края на годината идва времето за ползването на данъчните облекчения за деца и деца с увреждания. Редът и условията за ползването им са регламентирани в чл. 22в и чл....

Разходите в бюджета на ДОО към края на октомври 2021 г. са с 864 милиона лева повече спрямо плана за периода

Националният осигурителен институт (НОИ) предоставя всеки месец информация относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните фондове, администрирани от института по силата на законова делегация.

До средата на ноември фирми и граждани коригират декларираните от тях авансови вноски

На 15 ноември изтича срокът, в който фирмите, както и физическите лица, извършващи дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително ЕТ и регистрираните земеделски стопани, избрали да се...

Нови срокове: До 15 ноември променяме авансовия корпоративен данък за 2021 г. без лихви, внася се до 1 декември

Полезно: Калкулатор: Промяна на авансови вноски по ЗКПО. 15-ти ноември е последният срок, в който фирмите имат възможност да направят корекция на декларираните от тях авансови вноски за 2021 година....
Меню