Новини

Промени в електронната услуга „Подаване на стандартизиран одиторски файл

Уважаеми потребители,
Във връзка с оптимизиране на функционалностите при подаване на стандартизиран одиторски файл в големи размери и извършване на корекции, считано от 17.08.2023 г. се променя процесът по приемане...

Здравната вноска за безработните вече е 31,20 лв. месечно

От 1 август 2023 г. хората, които сами внасят задължителните си здравноосигурителни вноски (например трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата, абитуриенти -неосигурени...

Публикуван е формуляр за кандидатстване за държавна помощ за регионално развитие

В рубриката "Формуляри"  са публикувани:
Формуляр за по чл. 189, т. 1, буква „а“ от Закона за корпоративното подоходно облагане за кандидатстване за  държавна помощ за регионално развитие чрез преотстъпване...

Публикувани са актуализирани нормативни документи в осигуряването

В рубриката "Законодателство" са публикувани:
Кодекс за социално осигуряване; 
Закон за здравното осигуряване; 
Закон за бюджета на НЗОК за 2023 г.; 
Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023...

Публикувано е становище по прилагане на Закон за бюджета на ДОО и НЗОК за 2023 г.

В рубриката "Законодателство", категория  "Осигуряване - Становища, указания, наръчници" са публикувани Становище за прилагане на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряванеи Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за...

Важно за уязвимите лица по Закона за хазарта и трудовоправните им отношения с организатори на хазартни игри

Във връзка с множество запитвания относно възможността вписани лица в регистъра по чл. 10в, ал. 3 от Закона за хазарта (ЗХ) да бъдат в трудовоправни отношения с организатори на хазартни...