Новини

НАП вписва в регистър фирми и граждани, извършващи дейности с виртуални валути

Лицата, които по занятие предоставят услуги за прехвърляне или обмяна,  съхраняване или управление на виртуални активи, позволяващо на контрол върху тях, както и услуги, свързани с публично предлагане на виртуални...

Публикувана е нова версия 16.05 на клиентския софтуер за генериране на данни за декларации образец № 1, образец № 3 и образец № 6

В рубриката "Програмни продукти" е публикувана нова версия 16.05 на клиентския софтуер за генериране на данни за декларации образец № 1, образец № 3 и образец № 6 и справките...

НАП поставя под постоянен мониторинг некоректни собственици на заведения с дългове към фиска

Националната агенция за приходите поставя под постоянен мониторинг длъжници - собственици на заведения за хранене в цялата страна, които са направили опит да се укрият от данъчните служители. 
В началото...

НАП обменя опит и добри практики с турската данъчна администрация

Националната агенция за приходите и Турската приходна администрация (ТПА) ще обменят добри практики и опит в областта на данъчната политика, по-добър данъчен контрол, насърчаване на доброволното изпълнение на задълженията и...

Поради монтаж на асансьор офисът на НАП в град Перник ще бъде временно без електрозахранване

На 23.02.2024 г. в 9.00 часа в офиса на НАП в Перник ще бъде прекъснато  електрозахранването. Това се налага заради монтажни дейности по пускането в експлоатация на втори асансьор в...

Публикувана е нова версия 16.03 на клиентския софтуер за генериране на данни за декларации образец № 1, образец № 3 и образец № 6

В рубриката "Програмни продукти" е публикувана нова версия 16.04 на клиентския софтуер за генериране на данни за декларации образец № 1, образец № 3 и образец № 6 и справките...

Позиция на НАП по повод интервю на гръцкия гражданин Анастасиос Дикос

Във връзка с големия обществен интерес, който предизвика интервю на гръцкия гражданин Анастасиос Дикос, Националната агенция за приходите прави следните уточнения:
НАП извършва контролни действия, спрямо правомощията си, определени със...

Временно са прекъснати телефонните връзки в офиса на НАП в гр. Гоце Делчев

Поради възникнал технически проблем в офиса на НАП в гр. Гоце Делчев са прекъснати връзките с телефоните на всички служители в сградата. При необходимост за получаване на информация и връзка...