Новини от НАП

МВнР разработи платформа за актуални промени в санкционните марки на Съвета за сигурност на ООН

Новини от НАП
Министерството на външните работи разработи комуникационна платформа за своевременна и проактивна информираност на компетентните органи и задължените лица в страната за всички настъпили изменения в целевите финансови санкции, наложени от...

МВнР разработи платформа за актуални промени в санкционните марки на Съвета за сигурност на ООН

Новини от НАП
Министерството на външните работи разработи комуникационна платформа за своевременна и проактивна информираност на компетентните органи и задължените лица в страната за всички настъпили изменения в целевите финансови санкции, наложени от...

Публикувано е Становищe по прилагане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №Н-13 от 17 декември 2019 г.

В рубриката "Законодателство", категория "Становища, указания, наръчници" е публикувано Становищe относно  Наредба за изменение и допълнение на Наредба №Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда...

Публикуван е Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и ГВРС при несъстоятелност на работодателя 2024 г.

В рубриката Законодателство е публикуван: 
Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - 2024 г.

НАП пусна нова услуга с API за подаване на уведомление за промяна на работодател

НАП предоставя допълнителна услуга за подаване на данни с уведомление за промяна на работодател (чл. 123, ал. 1 от КТ), чрез публичен приложно-програмен интерфейс (API) или чрез комуникация на ниво...

НАП напомня на българите с имоти в чужбина, че са задължени да ги декларират до 30 април

Националната агенция за приходите напомня на българските граждани, които притежават имоти в чужбина, че са задължени да ги декларират в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ до 30...