Новини от НАП

ТД на НАП Варна обявява търг с тайно наддаване № 1/2021 за продажба с цел преработка на алкохолни продукти

ТД на НАП Варна обявява публична продажба с цел преработка на изоставени в полза на държавата акцизни стоки (алкохолни продукти) чрез търг с тайно наддаване по реда на Наредба №...

Остава един ден за кандидатстване във фаза 3 на програмата за подкрепа с оборотен капитал

1500 са подадените до момента заявления за финансова помощ
Фирмите, засегнати от противоепидемичните мерки, имат един ден, в които могат да кандидатстват в трета фаза на програмата за подкрепа с...

Изпълнителният директор на НАП издаде нова заповед с одобрени фирми, поискали подкрепа с оборотен капитал

Изпълнителният директор на НАП издаде нова заповед с одобрени заявления на фирмите, поискали подкрепа с оборотен капитал. Предоставената с нея помощ в размер на 77105.98 лв. 
Предстои издаването на нови...

Организаторите на хазартни игри и онлайн залагания подават данни към НАП в нов формат от 11.00 ч. на 19.06.2021 г.

Съгласно измененията в Наредба за условията и реда за регистрация и идентификация на участниците, съхраняването на данни за организираните онлайн залагания на територията на Република България и за подаване на...

Над 60 % от дружествата и едноличните търговци вече обявиха доходите си пред НАП

Над 60 % от фирмите, плащащи корпоративен данък, са обявили приходите си пред НАП 14 дни преди настъпването на крайния срок. Едноличните търговци, включително плащащи патентен данък и земеделските стопани,...

Стотици фирми вече подадоха заявления за подкрепа с оборотен капитал във фаза 3

В ход е трета фаза на програмата за подкрепа с оборотен капитал на засегнатите от противоепидемичните мерки бизнеси. Тя стартира в началото на седмицата и вече има стотици, подадени заявления...

Нови 55 млн. лева са предвидени за фирмите, засегнати от противоепидемичните мерки

Стартира трета фаза на програмата за подкрепа на бизнеса
В началото на следващата седмица стартира трета фаза на програмата за подкрепа с оборотен капитал на засегнатите от противоепидемичните мерки бизнеси....

Сериозни данъчни нарушения на дезинфекционните пунктове по границите

Касови апарати не предават данни към НАП, наличните пари повече от отчетените
Сериозни данъчни нарушения в отчитането на приходите са открили инспектори на НАП на местата за дезинфекция по граничните...
Меню