Новини

Средният осигурителен доход за декември е 1266,44 лева

Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец декември 2021 г. е 1266,44 лв. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.01.2021 г....

Публикувани са Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2021 г. с баркод и ръководство към нея

Публикувани са Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2021 година с БАРКОД и ръководство за попълването и подаването...

До 28 февруари работодателите подават справки за изплатени през 2021 г. доходи на физически лица

До 28 февруари предприятията и самоосигуряващите се лица, които са изплатили през 2021 г. доходи на физически лица, включително и от трудови правоотношения, са длъжни да представят по електронен път...

Публикувана е нова версия на клиентския софтуер за генериране на данни за декларации образец № 1, № 3 и № 6

Публикувана е нова версия 14.03 на клиентския софтуер за генериране на данни за декларации образец № 1, образец № 3 и образец № 6 и справките по чл. 73, ал....

Важно за Интрастат операторите относно ново поле в декларацията за вътресюзен износ (изпращания): „VIN номер на партньора“

Новото поле в декларацията за вътресъюзен износ „VIN номер на партньора“  е „ ДДС идентификационния номер“ на партньора/клиента по фактурата. Има случаи, в които държавата – членка, в която е...

НАП проверява 861 фирми, получили подкрепа с оборотен капитал

Национална агенция за приходите извършва проверки на 861 фирми, получили финансова помощ по първа и втора фаза на програма „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“....

Здравната вноска за безработните остава 26 лв. месечно поне до 31 март

До 31 март хората, които сами внасят задължителните си здравноосигурителни вноски (например трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата и др.) и не...
Меню