Новини

Публикувана е нова версия на клиентския софтуер за генериране на данни за декларации образец № 1, № 3 и № 6

В рубриката "Програмни продукти" - страниците: Справка за изплатени доходи на физически лица и Програмни продукти за обхващане на данни от декларация обр. № 1, обр. №3, обр. № 6...

След годишното приключване за 2022 г., услугата на НАП за плащане на данъци и осигуровки чрез ПОС терминал вече е достъпна

След края на дейностите по годишно приключване и превключване на информационните системи на НАП за работата през 2023 г. всички подадени данни към НАП в периода от 31.12.2022 г. до...

Актуализиран е програмният продукт "Трудови договори"

В рубриката "Програмни продукти" - "Трудови договори"  са публикувани: нова версия на програмен продукт „Трудови договори”, с включена номенклатурата НКПД (в сила от 01.01.2023 г.) – добавени и променени кодове...

Важно за организаторите на хазартни игри за възможностите за справка в регистъра на уязвимите лица

НАП предоставя възможност за проверка от организаторите на хазартни игри (ОХИ) в регистър на уязвимите лица за вписаните в него лица, с цел недопускане на посочените лица до участие в...