Във връзка със създалите се форсмажорни обстоятелства поради грипната епидемия и пандемията COVID-19, които водят до реална опасност от масово неспазване на законовите срокове за подаване на месечните справки – декларации по чл.125 от ЗДДС и годишните данъчни декларации по чл. 92 от  ЗКПО за 2019 г., Асоциацията на счетоводителите и счетоводните предприятия (АССП) и Институтът на професионалните счетоводители в България (ИПСБ) внесоха искане в Министeрството на финансите, НАП и бюджетната комисия към парламента за удължаване на сроковете за подаване на фирмените годишни данъчни декларации и месечните справки декларации по ЗДДС.

Линк към документа тук.