Приложението за фактуриране издава фактури и известия в PDF без да ги запазва в база данни при нас.

Възможности на безплатната версия:
  ✔ Автоматично попълване клиентски данни от ДДС регистъра VIES
  ✔ Цените могат да бъдат въвеждани с или без ДДС (автоматично прекалкулиране)
  ✔ Фактурите могат да бъдат издавани на български, английски и двуезично
  ✔ Фактурите могат да бъдат издавани и във всяка валута (автоматично курс от БНБ)
  ✔ Автоматичен брояч на последно издадена фактура
  ✔ За издаване на проформа фактури тук

За потребители абонамент за пълен достъп:
  ✔ При въведен ЕИК изтегля данни на фирмата от Търговския регистър
  ✔ Моментално изпращане на имейл с издадената фактура
  ✔ Запазване на артикули и импорт на ценови листи
 
За издаване на проформа фактури тук.