Новини

НАП въведе нови критерии за определяне на големи данъкоплатци

От 1 януари 2024 г. Националната агенция за приходите въвежда нови критерии за определяне на дружествата като големи или средни данъкоплатци и осигурители. До момента фирмите бяха определяни като големи...

НАП въвежда режим за задължително предварително деклариране на данни за превозите на стоки с висок фискален риск

От 03 януари 2024 г. НАП въвежда режим за задължително предварително деклариране на данни, съгласно чл. 127и от ДОПК, за превозите на стоки с висок фискален риск, извършвани с транспортни...

XSD схеми и примерни XML файлове за подаване на информация от пощенските оператори 

В рубриката "Програмни продукти" - "Спецификация за подаване на данни" са публикувани: 
Структура, формат на файла и ред за подаване на данни и информация от пощенски оператори (ПО) съгласно чл....

От 1 януари 2024 г. НАП променя служебно идентификационни номера по ЗДДС на физически лица

От 1 януари 2024 г. Националната агенция за приходите ще промени служебно идентификационните номера за целите на ДДС на физически лица, регистрирани по Закона за данък добавена стойност (ЗДДС), които...

Покана за брифинг

Уважаеми колеги, 
Националната агенция за приходите Ви кани на онлайн брифинг по повод приключването на проект „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки чрез прилагане на...