Новини

Публикувана е нова версия на клиентския софтуер за генериране на данни за декларации образец № 1, № 3 и № 6

В рубриката "Програмни продукти" - страниците: Справка за изплатени доходи на физически лица и Програмни продукти за обхващане на данни от декларация обр. № 1, обр. №3, обр. № 6...

Временно прекъсване на интернет връзката в офис на НАП Костинброд

В офиса на НАП гр. Костинброд има временни затруднения при достъпа до Портала за електронни услуги, поради прекъсване на интернет връзката.
Клиентите от Костинброд могат да посетят най-близкия до тях...

НАП информира с имейли 500 000 работодатели за промените в справките за изплатени доходи на физически лица

Днес, 26.01.2023 г., Националната агенция за приходите изпраща имейли с разяснения по чл. 73 от ЗДДФЛ на близо 500 000 работодатели, с които ги информира за промените в справките за...

Работодателите подават информация в НАП и за изплатени необлагаеми доходи на физически лица

В срок до 28 февруари 2023 г. работодателите, които са изплатили определени необлагаеми доходи на физически лица по трудови правоотношения през 2022 г., трябва да ги обявят пред НАП, заедно...