В бр. 94 на ДВ от 29.11. 2019 г. (Неофициален раздел) на стр. 120 е обнародвана Заповед № ЗМФ-996 от 13.11.2019 г. на министъра на финансите, с която се утвърждават нови образци на сметка за изплатени суми и на служебни бележки по чл. 45 от ЗДДФЛ.

От датата обнародването на посочените образци следва да се преустанови ползването на досегашните и да се използват новите.

В тази връзка за потребителите с пълен достъп в сайта КиК Инфо е актуализирано приложението за  сметка за изплатени суми, което се изчислява чрез калкулатора за граждански договор.

Новите образци са публикувани и на Интернет страницата на НАП.

kik info
По-бързо. По-удобно. По-сигурно.
Хиляди счетоводители се абонираха и ежедневно ползват www.kik-info.com.