Обръщаме внимание на един казус, касаещ професионалната счетоводна общност, който бе разискван на провелия се през декември семинар на НАП. В частта за Наредба Н-18 участие взеха Росен Иванов, директор на дирекция „Данъчно осигурителна методология“, Веселин Трифонов, началник отдел „Електронен одит“ и Росен Бъчваров, директор на дирекция „Комуникации и протокол“.

Коментиран бе въпросът за счетоводните кантори, които поддържат касов апарат в контекста на СУПТО. От дискусията стана ясно, че за да изпълнят изискванията на Наредба Н-18, счетоводните кантори трябва да се откажат от касовите си апарати и приемането на плащания в брой за своите услуги, за да могат да обработват клиенти със СУПТО.

Ето как Росен Иванов обясни проблема (тук в 4:58:35): „Счетоводителите имат проблем от друга гледна точка: Дали самият счетоводител приема плащания в брой в неговата кантора от своите клиенти? Ако не, значи нормативно няма никакви изисквания към Вашия софтуер и си действате съвсем нормално.

По-големият проблем е, ако самият счетоводител в собствената си кантора има касов апарат за собствени нужди, защото приема плащания в брой. Защото тогава ще се окаже, че неговият софтуер трябва да се свърже с този касов апарат - софтуерът на счетоводителя трябва да се свърже с касовия апарат на счетоводителя. И в момента, в който тръгне да издава фактура от името на ресторанта (клиент на счетоводна кантора – бел. на ред.), ще му иска УНП (уникален номер на продажбата). Това е по-същественият проблем, който ние продължаваме да обсъждаме. Беше поставен многократно на предходните семинари, наистина е проблем, защото той принуждава счетоводителите или да се откажа изобщо да приемат плащания в брой в своите кантори или се получава странното положение, при което на всяка фактура, който счетоводителят обработва трябва да има УНП в софтуера, не във фактурата, разбира се. Така че продължаваме да търсим решения на този въпрос. Не е никак лесно междудругото.

Наистина знаем, че това е проблем и търсим неговото решение. Да се надяваме това решение да е разумно, така че самите счетоводители да работят спокойно. Но не мога в момента да ви кажа: ето магическото решение е това, правете това. За момента единственото магическо решение е не приемайте плащания в брой в кантората. Друго за момента, за съжаление, не е измислено.“ обясни Росен Иванов.

В последствие при уточняващ въпрос (тук в 5:02:43): „Ако приемаме плащания в брой и ползваме още 3-4 вида СУПТО за целите на клиентите в нарушение ли сме? Мисли ли се за някакво изключение за счетоводните кантори с цел за изтегляме данни от СУПТО и да ги обработваме автоматично? Не говорим за продажби без тези 3-4 вида СУПТО.“
 
Отговорът на Росен Иванов отново бе категоричен: „За момента единственият твърд изход е да нямате плащания в брой в кантората“.

При въпрос за импорт в счетоводен софтуер от СУПТО той отново повтори следното (тук в 5:11:07): „Ако Вие в счетоводната кантора нямате касов апарат, ние нямаме изисквания към Вашия софтуер. Тогава импортът, който получавате от клиента – тоест от Ваша гледна точка импорт, от тяхна гледна точка експорт. За експорта от СУПТО навън нямаме никакви изисквания към него, освен ако не се импортира в друго СУПТО. Тъй като във Вашия случай няма друго СУПТО, няма никакви проблеми. Проблемът идва обаче, ако в счетоводната кантора има фискално устройство, тъй като счетоводителят приема плащания в брой от собствените си клиенти.“

И илюстрира създалата се ситуация при канторите с касов апарат така: „Тъй като Вие приемате 50 плащания в брой този месец за Вашите клиенти, а същевременно обработвате и подготвяте отчети и всичко останало за още 100 човека, за всичките тези 150 човека, които не са продажби на счетоводителя, това са си съвсем други лица, с други продажби, изведнъж обаче тъй като софтуерът на счетоводителя е СУПТО, вие каквато и информация да тръгнете да обработвате в него, той ще ви казва дай ми УНП, свържи се с касовия апарат и тн. Ето това е проблемът, без значение дали импортът се прави ръчно или автоматизирано.“

Изводи

 
Въпреки, че до крайния срок остават по-малко от 2 месеца, НАП продължава да търси решение на този въпрос и за момента единственият вариант е счетоводните кантори да се откажат от касовите си апарати и да приемат плащания само по банков път, за да не влязат в хипотезата на СУПТО.

Напомняне за сроковете

 
до 31 януари 2020 г.

Всички лица, използващи СУПТО, трябва да приведат използвания от тях софтуер в съответствие с изисквания на Наредба Н-18 и да сменят или модифицират фискалните си устройства.

до 31 март 2020 г.

Лицата, използващи СУПТО подават информацията относно използвания от тях софтуер в търговските обекти чрез подаване на Приложение № 32 от наредбата.

За електронните магазини сроковете са по-дълги, както следва:

Лицата, които извършват продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин и не използват друг софтуер за управление на продажбите, извършвани чрез електронния магазин, освен софтуера на електронния магазин, са длъжни да приведат дейността си в съответствие с всички изисквания на наредбата в срок до 31 март 2020 г.

Лицата, които извършват продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин и не използват друг софтуер за управление на продажбите, извършвани чрез електронния магазин, освен софтуера на електронния магазин, подават информацията относно използвания от тях софтуер в срок до 31 май 2020 г.