Новини от КиК

КЗЛД потвърждава в своите решения законността на изписването на ЕГН във фактурите

В настоящия материал разглеждаме какви са законовите изисквания за изписване на ЕГН във фактурите и практиката на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), подкрепена в няколко нейни решения. Следва...

Данъчни проверки в пунктовете за технически прегледи

НАП започва масови данъчни проверки в пунктовете за годишни технически прегледи (ГТП). Освен за издаването на касови бележки и отчитането на оборота, инспекторите ще следят и за спазването на осигурителното...

Клубна сбирка на АССП на тема „GDPR в счетоводно предприятие“

Съобщение от Асоциацията на счетоводителите и счетоводните предприятия: Уважаеми колеги, Организираме клубна сбирка на тема: „GDPR в счетоводно предприятие (дискусия)“ Модератор и водещ: г-жа Десислава Тортопова – председател на УС...

Разяснение на МФ относно публикуването на годишните финансови отчети за 2017 г.

Министерството на финансите публикува разяснение за публичността на финансовите отчети на предприятията за 2017 г. ПУБЛИЧНОСТ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ ЗА 2017 Г. От началото на 2018 г. са в сила...

Предприятие ще може да се прехвърля само след изплащане на заплати и осигуровки

Последните промени в Търговския закон предвиждат предприятие, в което има наети работници или служители, да може да се прехвърли, само след като бъдат изплатени дължимите, но неизплатени трудови възнаграждения, обезщетения,...

Край на опитите за избягване на запечатването на обекти за данъчни нарушения

Промяна в закона слага край на опитите за избягване на запечатването на обекти за данъчни нарушения. От началото на годината в интернет страницата на НАП са достъпни списъци на подлежащите...
Меню