Новини от КиК

Арбитражният съд при БСК решава граждански и търговски спорове

Арбитражният съд (АС) при Българската стопанска камара (БСК) е независима правораздавателна институция, която разглежда и решава граждански и търговски спорове в рамките на разрешената от ГПК компетентност, включително и: •...

KiK AIСhat: Чат с изкуствен интелект за счетоводители, захранван от Chat GPT

Готова ли е счетоводната общност за Chat GPT? Вие питате, а сложен изкуствен интелект ви отговаря? Допреди месеци това звучеше невероятно. Представяме ви KiK AIСhat, захранван от Chat GPT. Направихме...

МФ оттегли предложението си за ежемесечно деклариране на неплатените фактури в дневниците по ДДС

След срещата на счетоводителите и бизнеса с парламентарните групи МФ оттегли предложението си за ежемесечно деклариране на неплатените фактури в дневниците по ДДС. Вчера представители на ИДЕС, АССП, ИПСБ, АИКБ,...

Промени в командировките в страната и чужбина. Актуализирахме приложенията.

В Държавен вестник брой 27 от 24.3.2023 г. са публикувани промени в: Наредбата за командировките в страната и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина. Текстовета им вече са...

МФ предложи нов данък от 33% за търговците с по-високи печалби в сравнение с предходни години. Примери.

В петък Министерството на финансите публикува проект на ЗИД на ДОПК, с който предлага да се облагат с нов данък всички лица, които подлежат на облагане с корпоративен данък или...

Актуализация и допълнения в калкулатора за заплата по трудов договор

Във връзка със запитвания от наши потребители, създадохме нови допълнения и подобрения в калкулатора за заплата по трудов договор. Вече можете да въвеждате платен и неплатен отпуск, периоди за болнични...

Актуализация 2023

Уважаеми потребители, В процес сме на актуализация на сайта за 2023 година. Добавили сме новата година в приложенията и калкулаторите, като очакваме финалните решения за промени в данъчното и осигурителното...

Прагът за задължителна регистрация по ЗДДС се увеличава от 50 на 100 хил. лева от 01.01.2023 г.

На 4 ноември България е получила разрешение да въведе специална мярка за дерогация от член 287 от Директива 2006/112/EO относно общата сисистема на данъка върху добавената стойност. Това означава, че...