Новини от КиК

Актуализация 2023

Уважаеми потребители, В процес сме на актуализация на сайта за 2023 година. Добавили сме новата година в приложенията и калкулаторите, като очакваме финалните решения за промени в данъчното и осигурителното...

Прагът за задължителна регистрация по ЗДДС се увеличава от 50 на 100 хил. лева от 01.01.2023 г.

На 4 ноември България е получила разрешение да въведе специална мярка за дерогация от член 287 от Директива 2006/112/EO относно общата сисистема на данъка върху добавената стойност. Това означава, че...

Честит празник! Днес отбелязваме Международния ден на счетоводителя.

Честит празник, колеги! Днес отбелязваме Международния ден на счетоводителя. На 10 ноември през 1494 година Лука Пачиоли публикува труда си "Всичко за аритметиката, геометрията, пропорциите и пропорционалностите". Книгата представлява описание...

До 15 ноември подаваме декларация за намаляване или увеличаване на авансовите вноски за корпоративен данък за 2022 г.

Полезно: Калкулатор: Промяна на авансови вноски по ЗКПО. 15-ти ноември е последният срок, в който фирмите имат възможност да направят корекция на декларираните от тях авансови вноски за текущата година....

НАП: Авансовото разпределяне на дивидент – мисия възможна

В свое ново становище изх.№ 33-00-165 #1/09.06.2022 г. ЦУ на НАП отговаря на въпрос, зададен от Института на дипломираните експерт-счетоводител (ИДЕС), във връзка с досега установената данъчна практика с писма...

До 14 януари правим годишните корекции и преизчислението на частичния данъчен кредит по ЗДДС

В последния данъчен период от годината (декември) правим преизчисление на частичния данъчен кредит по ЗДДС. Това става като изчислим коефициента по чл. 73, ал. 2 за текущата година, пресметнем сумата...