След срещата на счетоводителите и бизнеса с парламентарните групи МФ оттегли предложението си за ежемесечно деклариране на неплатените фактури в дневниците по ДДС.

Вчера представители на ИДЕС, АССП, ИПСБ, АИКБ, БСК и КиК инфо проведоха срещи в НС с представители на ПП ГЕРБ-СДС, ПП Възраждане и ПП-ДБ,  във връзка с изразените негативни становища по повод публикувания за обществено обсъждане Проект на правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност, който предвижда всички регистрирани по ЗДДС лица да декларират в дневниците си за продажби салдата по вземания от клиенти по облагаеми доставки всеки месец до 14-то число.

Аргументите на бизнеса и счетоводителите:

➤ Планира се нова допълнителна голяма административна тежест за бизнеса и счетоводителите за изготвяне и подаване на справочна информация, която няма отношение към изчислението на данъка по справката-декларация по ЗДДС, и която информация МФ и НАП ще ползва за статистически цели.

➤ Изпълнението на това задължение изисква завеждане на цялото счетоводство не до 30.06 на следващата година, както изисква счетоводното законодателства, а до 14 число на всеки месец или приблизително 10 работни дни след приключването на месеца, което неминуемо ще оскъпи цената на счетоводна услуга. Това е приблизително 12 пъти увеличаване на административната тежест, защото ще се прави всеки месец инвентаризация на вземанията, за да са коректни и окончателни данните, които подаваме.

➤ Има голям риск от подаване на некоректни данни, защото документите не стигат до счетоводствата в този срок. Счетоводителите като професионалисти се притесняват, че ще се налага да подават неточни и непроверени данни, заради кратките срокове, както и за последиците от това.

Представителите и на трите политически формации подкрепиха изложените аргументи, а днес в резултат на проведените разговори, министърът на финансите Росица Велкова не утвърди предложените изменения в чл. 113д от ППЗДДС и тези текстове няма да бъдат част от правилника.

Министерството на финансите информира, че ще създаде работна група, от която очаква да предложи консенсусни мерки за подобряване на прогнозирането и анализите на приходите от ДДС. В нея освен представители на министерството и на Националната агенция по приходите, ще бъдат поканени за участие също бизнес организациите и всички заинтересовани страни.

Министър Росица Велкова взе това решение във връзка с изразените становища по повод публикувания за обществено обсъждане Проект на правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност, се казва още в съобщението.  Документът не е утвърден и не е влязъл в сила. На този етап текстовете, предложени в чл. 113д от проекта, няма да бъдат част от правилника, който ще бъде утвърден от министъра на финансите.

Всички действия на МФ имат за цел единствено подобряването на прогнозирането и анализите на приходите от ДДС. Това обаче няма да става за сметка на увеличена административна тежест за коректния бизнес, от който зависи развитието на икономиката, допълват от Министерството на финансите.