Във връзка със запитвания от наши потребители, създадохме нови допълнения и подобрения в калкулатора за заплата по трудов договор. Вече можете да въвеждате платен и неплатен отпуск, периоди за болнични и отработени дни. Предвидихме и включването на обезщетенията по КТ, като при указване на съответния член на обезщетението от Кодекса на труда, калкулаторът сам преценява дали се начисляват СО, ЗО и ДДФЛ. Предвидено е и месечно ползване на облекченията за деца

Друга нова възможност е, че ако ви трябва да изпратите калкулации на чуждестранни служители или клиенти, то в калкулатора за заплата вече можете да извеждате резултатите на английски език или в евро.

Посочените допълнения и улеснения важат за потребителите с абонамент за пълен достъп. Безплатни остават възможности, които се ползваха със свободен достъп и до момента.

Предвидихме и още едно ново полe. В случай, че парламентът гласува друг размер на максимално осигурителния доход, то с калкулатора лесно ще можете да изчислите в аванс как това би повлияло на заплатата, като промените стойността на полето "Максимален осигурителен доход", която сума в момента е 3400 лв.

Какви възможности предоставя калкулаторът за заплата по трудов договор?

Можете да направите изчисленията от брутна към нетна заплата и обратно от нетна към брутна заплата, а можете и да заложите сумата да бъде общ разход за работодателя, тоест в нея да се включват брутното възнаграждение на работника плюс осигурителните вноски за сметка на работодателя. Можете за посочвате категорията труд, години стаж и процента на доплащане за стаж.

Отпуски: Можете да въвеждате дните платен и неплатен отпуск, като за неплатения отпуск укажете дали е по инициатива на работодателя или служителя, за да се изчисли коректно осигуряването при неплатен отпуск. В случай, че служителят не е отработил пълен месец, променете броя отработени дни и калкулаторът ще направи необходимите калкулации на заплатата и МОД пропорционално.

Болнични (временна неработоспособност): Въведете периодите и посочете дали болничният е първичен или продължение. Калкулаторът сам изчислява дните, обезщетенията от работодателя и необходимите осигуровки.

Обезщетения по КТ: Ако във фиша искате да включите обезщетения от КТ, укажете члена на съответното обезщетение от Кодекса на труда и калкулаторът сам ще прецени дали се начисляват СО, ЗО и ДДФЛ.

Минимално осигурителният доход в полето МОД се посочва в пълен размер, като калкулаторът сам преценява каква да бъде сумата пропорционално на отработените дни. Това важи за потребителите с абонамент за пълен достъп. А потребителите с безплатната версия следва сами за запишат сумата пропорционално, тъй като те не въвеждат отработените дни.

Бонуси и премии: Често в практиката работодателят изплаща бонус или премия към заплатата. Тези допълни възнаграждения могат да са изчислени в процент към работната заплата или като допълнителна сума. Предвидени са и двете възможности за изчисление в калкулатора.

Облекчение при ТЕЛК: В калкулатора са предвидени и изчисления при намалена работоспособност 50 или над 50% по решение на ТЕЛК/НЕЛК.

Облекчения за деца: Въведете брой на деца и калкулатора ще предвиди законовото облекчение за ДДФЛ.

Друг доход: Ако имате допълнителен осигурителен доход извън сумата по това възнаграждение, то в калкулатора има предвидено поле, в което да впишете тази допълнителна сума, за да се направят коректните изчисления във връзка с максимално осигурителния доход за съответния месец.

Чужденци: Можете да изключи задължителните осигурителни вноски (ЗОВ) от изчисленията, ако правите изчисления за граждани на държави, които не са членки на ЕС.

Учители: Можете да включите Учителски пенсионен фонд в калкулациите.

*Моля, имайте предвид, че когато изчисленията използват данни за заплати от предходни месеци, то за целите на изчислението, калкулаторът ще приема, че те са същите, които въвеждате в месеца на изчисление. Затова са възможни отклонения с ТРЗ софтуерите, които пазят данни и за предходни месеци и ги използват в изчисленията.
 
kik info
по-лесно | по-бързо | по-сигурно*
Абонамент за пълен достъп от тук.