В Държавен вестник брой 27 от 24.3.2023 г. са публикувани промени в:

Наредбата за командировките в страната
и
Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина.

Текстовета им вече са качени в нормативната база в сайта.

Абонираните потребители могат да направят сравнение между стар и нов текст по всеки изменен член в таблична форма от тук:
Измененията в Наредбата за командировките в страната
Измененията в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина

Във връзка с това сме направили актуализация на:

Приложение за командировъчни в страната (+английски)
Чрез това приложение можете да издавате наведнъж всички документи при командироване в страната, съобразени с Наредбата и Кодекса на труда. Приложението обхваща различните случаи, като издава съответните документи при дългосрочни и краткосрочни командировки и командировки на бременни служителки. Следвайте инструкциите и подсказките при въвеждането на данните автоматично и едновременно бихте могли да отпечатате:
» Заповед за командировка по чл. 8 от НКС
» Отчет от служителя по чл. 29 от НКС
» Съгласие на служителя по чл. 121, ал. 2 от КТ
» Съгласие на служителка по чл. 310 от КТ


Приложение за командировъчни в чужбина по чл. 121 КТ (+английски)
Чрез това приложение можете да издавате наведнъж всички документи при командироване в чужбина, съобразени с Наредбата и Кодекса на труда. Приложението издава съответните документи при дългосрочни и краткосрочни командировки по чл. 121 от КТ, при командировки на бременни служителки и документи за информиране от работодателя. Следвайте инструкциите и подсказките при въвеждането на данните автоматично и едновременно бихте могли да отпечатате едновременно:
» Заповед по чл. 5 и сметка по чл. 35 от НСКСЧ
» Отчет и доклад по чл. 38 от НСКСЧ
» Съгласие на служителя по чл. 121, ал. 2 от КТ
» Съгласие на служителка по чл. 310 от КТ
» Писмено информиране от работодателя по чл. 127, ал. 4 от КТ


Издаваните документи са на български език, на английски език, както и двуезично.