Полезно: Калкулатор: Промяна на авансови вноски по ЗКПО.

15-ти ноември е последният срок, в който фирмите имат възможност да направят корекция на декларираните от тях авансови вноски за текущата година. Намалението, съответно увеличението, на авансовите вноски се ползва след подаването на декларация за промени на авансовите вноски. Срокът за внасяне е до 1 декември на текущата година за месечната авансова вноска за месец декември и тримесечната авансова вноска за третото тримесечие (за четвъртото тримесечие не се прави тримесечна авансова вноска).

Често в практиката прогнозираните и декларирани авансови вноски за корпоративен данък по ЗКПО се оказват доста по-ниски или по-високи от дължимия годишен данък. Това може да доведе до начисляване на лихви от страна на НАП или пък до нужда от възстановяване на данък, съпроводено с данъчни ревизии или проверки.

В тази връзка законодателят е дал възможност на предприятията сами да намаляват или увеличават своите авансови вноски през годината, когато смятат, че те ще се различават значително от дължимия годишен корпоративен данък.

Как можем да помогнем?

В помощ при анализа за сумата на авансовата вноска представяме едно от най-често използваните онлайн приложения в КиК Инфо по това време на годината: Калкулатор при промяна на авансови вноски по ЗКПО.

Чрез този калкулатор можете лесно и бързо да направите точни изчисления и съпоставка, за това какво да бъде увеличението/намалението на авансовата вноска (тримесечна или месечна), така че НАП да не начислява лихви, ако е декларирано по-малка авансова вноска, и съответно колко е надвишението при внесени по-високи авансови вноски и отчетена реално по-ниска данъчна печалба.

Кога се дължат лихви към НАП при неточно прогнозирани авансови вноски?

Лихви ще се дължат:
  • За месечните авансови вноски, когато дължимият годишен корпоративен данък надвиши с над 25% сумата от определените авансови вноски;
  • За тримесечните авансови вноски, когато 75% дължимия годишен корпоративен данък надвиши с над 25% сумата от определените авансови вноски.
За да избегнем лихвите, както и за по-добра съпоставка на сумите, ние сме предвидили в Калкулатор: Промяна на авансови вноски за корпоративен данък прецизно изчисление на:
  • Сумата на превишението на авансовите вноски над данъка, съответстващ на новата прогнозна печалба;
  • Сумата която, ако годишният корпоративен данък не превиши, то няма да се начисляват лихви от НАП върху превишението;
  • Сумата която, ако годишната данъчна печалба не превиши, то няма да се начисляват лихви от НАП върху превишението;
  • Изчисленията при намаление с 25%, за още по-точни сметки.
Важно: Кои предприятия не внасят авансови вноски през годината

Не всички предприятия са задължени да внасят авансови вноски за корпоративен данък. Данъчно задължените лица, чиито нетни приходи от продажби за годината преди предходната година не превишават 300 000 лева не внасят авансови вноски. Не внасят авансови вноски и новоучредените данъчно задължени лица за годината на учредяването им и за следващата година, с изключение на новоучредените в резултат на преобразуване по Търговския закон

Месечни авансови вноски правят данъчно задължените лица, чиито нетни приходи от продажби за годината преди предходната година надхвърлят 3 000 000 лева. Всички останали данъчно задължени лица правят тримесечни авансови вноски.