Честит празник, колеги! Днес отбелязваме Международния ден на счетоводителя.

На 10 ноември през 1494 година Лука Пачиоли публикува труда си "Всичко за аритметиката, геометрията, пропорциите и пропорционалностите". Книгата представлява описание на практиките на венецианските търговци да водят сметките си. В нея Пачиоли формулира основните счетоводни принципи, използвани и до днес. За пръв път се споменават поредица от счетоводни термини, използвани и до днес, като "оборотна ведомост", "капитал", "активи", "кредит" и "дебит".

В съвременната и динамична бизнес среда счетоводните услуги се превърнаха в необходим и ценен помощник за всяка компания. Предприятията се обръщат към счетоводителите по редица въпроси, които надхвърлят отчитането по счетоводните сметки и съставянето на отчетите. Една компания има нужда от счетоводни съвети още преди самото си създаване. Ето защо отговорността и значимостта ни е голяма, а обединени счетоводителите сме по-силни!

С пожелания за здраве и много професионални успехи на всички колеги!
Екипът на КиК Инфо