Новини от НОИ

Публикуван е вторият брой на информационния бюлетин на НОИ за 2021 г.

Изпълнението на консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2020 г. премина под знака на пандемията от COVID-19 и въведените ограничителни мерки, целящи да ограничат разпространението на вируса. Част...