Новини от НОИ

Второто майско плащане на парични обезщетения за безработица обхваща над 10 хиляди души

Националният осигурителен институт (НОИ) ще изплати 4,925 милиона лева на 10 817 безработни лица. Те получават паричните си обезщетения за безработица за месец април т.г., отпуснати преди и след обявяване...

За първи път влиза в сила Спогодба за пенсионно осигуряване между България и Азербайджан

От 4 май 2020 г. е в сила Спогодба за пенсионно осигуряване между правителството на Република България и правителството на Република Азербайджан. Чрез нея за първи път се уреждат отношенията...

НОИ предвижда две дати за плащания на парични обезщетения за безработица през май т.г.

Националният осигурителен институт (НОИ) ще изплати днес на 124 011 безработни лица паричните обезщетения за безработица за месец април т.г., отпуснати преди и след обявяване на извънредното положение на 13...

НОИ осигурява електронен достъп на работодателите с данни за изплатените компенсации

Националният осигурителен институт (НОИ) уведомява, че работодателите могат да ползват електронна услуга, чрез която се предоставя информация за изплатените компенсации по реда на Постановление на Министерски съвет № 55 от...

НОИ изплаща българските пенсии в чужбина и без представена в периода на извънредното положение декларация за живот

Националният осигурителен институт (НОИ) ще продължи да изплаща българските пенсии в чужбина на всички лица, които в периода на извънредно положение имат задължението да представят пред институцията своята декларация за...

НОИ е издал над 26 000 ПИК от началото на извънредното положение

От въвеждането на извънредното положение на 13 март т.г. до 15 април Националният осигурителен институт (НОИ) е издал 26 344 персонални идентификационни кода (ПИК), които позволяват достъп до електронните услуги...

Предизвикателствата пред пенсионната система са на фокус в първия брой на информационния бюлетин на НОИ за 2020 година

Сериозните предизвикателства, пред които е изправено държавното обществено осигуряване (ДОО) в България, са сред основните акценти на брой 1 на информационния бюлетин на Националния осигурителен институт (НОИ) за 2020 г.

Технологични стъпки за подаване на заявление за отпускане на обезщетение за безработица по електронен път

Подаването на заявления за отпускане на парично обезщетение за безработица по електронен път към Националния осигурителен институт (НОИ) може да съдържа няколко различни технологични стъпки.
Меню