Новини от НОИ

Предизвикателствата пред пенсионната система са на фокус в първия брой на информационния бюлетин на НОИ за 2020 година

Сериозните предизвикателства, пред които е изправено държавното обществено осигуряване (ДОО) в България, са сред основните акценти на брой 1 на информационния бюлетин на Националния осигурителен институт (НОИ) за 2020 г.

Технологични стъпки за подаване на заявление за отпускане на обезщетение за безработица по електронен път

Подаването на заявления за отпускане на парично обезщетение за безработица по електронен път към Националния осигурителен институт (НОИ) може да съдържа няколко различни технологични стъпки.

НОИ изплаща компенсации в размер на близо 275 000 лева за 1065 лица при 68 работодатели

Националният осигурителен институт (НОИ) превежда днес първите компенсации в размер на 60 на сто от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г. и дължимите осигурителни вноски за сметка...

Срокът на изплащане на отпуснатите инвалидни пенсии се удължава служебно заради извънредното положение

Националният осигурителен институт (НОИ) напомня, че експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК за определяне на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, при които срокът на инвалидност изтича по време...

Ред за подаване към НОИ на документи за парично обезщетение за безработица по електронен път

Заявленията за отпускане на парично обезщетение за безработица, както и декларациите за промяна в обстоятелствата за изплащане на обезщетението, се подават по електронен път към Националния осигурителен институт (НОИ).

НОИ открива гореща телефонна линия за въпроси относно осигурителните права при безработица

Националният осигурителен институт (НОИ) открива временна гореща телефонна линия за въпроси, свързани с отпускането и изплащането на обезщетения за безработица.
Меню