Новини от НОИ

НОИ е изплатил близо 330 милиона лева за добавки и компенсации към пенсиите през първите два месеца на годината

Националният осигурителен институт (НОИ) предоставя всеки месец информация относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните фондове, администрирани от института по силата на законова делегация.

Законът за бюджета на ДОО вече е обнародван, НОИ представя неговите параметри в достъпен вид

На 4 март т.г. Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. беше обнародван в Държавен вестник. Със закона се осигуряват необходимите средства за осъвременяване на пенсиите от...

НОИ отчита изпълнението на бюджетите на социалноосигурителните фондове към декември 2021 г. и към януари 2022 г.

Националният осигурителен институт (НОИ) предоставя всеки месец информация относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните фондове, администрирани от института по силата на законова делегация.

НОИ изплаща еднократната добавка от 75 лева на още 26 376 пенсионери от 1 март

От 1 март т.г. Националният осигурителен институт (НОИ) започва изплащането на еднократната добавка от 75 лв. на пенсионерите, които отговарят на изискванията за завършен ваксинационен курс или имат поставена бустерна...

Достъпите до електронните услуги на НОИ през 2021 г. надминаха 14 милиона

През 2021 г. общата използваемост на електронните услуги на Националния осигурителен институт (НОИ) е нараснала от 13,1 милиона на 14,2 милиона достъпа, което в сравнение с 2020 г. е увеличение...

Средният осигурителен доход за декември е 1266,44 лева

Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец декември 2021 г. е 1266,44 лв. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.01.2021 г....