Новини от НОИ

Публикуван е вторият брой на информационния бюлетин на НОИ за 2019 г.

Два експертни анализа от втория брой на информационния бюлетин на Националния осигурителен институт (НОИ) за 2019 г. ще привлекат вниманието на специализирана аудитория от финансисти, но и на по-широк кръг...

Въвеждат се нови образци на документи за изплащане на парични обезщетения и помощи

Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че от 1 юли 2019 г. влизат в сила измененията и допълненията в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО), по...

Въвеждат се нови образци на документи за изплащане на парични обезщетения и помощи

Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че от 1 юли 2019 г. влизат в сила измененията и допълненията в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО), по...

Близо 19 000 справки за прогнозния размер на пенсията са направени по електронен път

От 4 май т.г. досега през електронната услуга „Изчисляване на прогнозна пенсия“ на интернет страницата на НОИ са направени справки с Персонален идентификационен код (ПИК) за 18 841 лица.

Управителят на НОИ взе участие в регионален форум за социално осигуряване в Европа

Управителят на Националният осигурителен институт (НОИ) Ивайло Иванов взе участие в Регионалния социалноосигурителен форум за Европа, организиран от Международната асоциация за социално осигуряване (МАСО).
Меню