Новини от НАП

Близо 7200 души са се вписали в регистъра на хазартно уязвимите лица

Близо 7200 граждани са подали заявление за вписване в регистъра на хазартно уязвимите лица от средата на декември 2022 г. до момента. 
След двегодишно прекъсване, регламентирано със законодателни промени, на...

Публикувани са наръчници за прилагане на данъчното и осигурително законодателство за 2023 г.

В рубриката "Законодателство" са публикувани: 
Наръчник по корпоративно подоходно облагане за 2023 г.;
Наръчник за данъците върху доходите на физическите лица за 2023 г.
Наръчник по задължително социално и здравно...

Публикуван е Наръчник по корпоративно подоходно облагане за 2023 г.

В рубриката "Законодателство" е публикуван Наръчник по корпоративно подоходно облагане за 2023 г., с който приходната агенция цели да улесни фирмите при прилагането на действащото данъчно законодателство.
В наръчника са...

Достъпът до е-услугата на НАП за възстановяване на ДДС (VAT Refund) ще е ограничен през уикенда

Уважаеми клиенти,
Достъпът до е-услугата „Искания за възстановяване на ДДС от търговци, установени в страната, към държави-членки на ЕС“ (VAT Refund) ще бъде временно ограничен на 1 и 2 април...

Доставчиците на платежни услуги водят регистър на трансграничните плащания

Доставчиците на платежни услуги, като банки, дружества за електронни пари, платежни институции и други, са задължени да подават данни в НАП за обработените от тях трансгранични плащания, за което е...