Новини от НАП

НАП дава по телефона консултации по прилагането на данъчно-осигурителното законодателство

От 12 март 2020 г., временно бяха прекратени консултациите с клиенти на НАП в приемната, осъществявани всеки четвъртък от седмицата от 14,00 до 16,00 часа.
До възобновяването на консултациите с...

Политика за видеонаблюдение в Националната агенция за приходите

Изпълнителният директор на НАП утвърди Политика за видеонаблюдение в Националната агенция за приходите. Документът описва правилата на Националната агенция за приходите по отношение на видеонаблюдението, целите на извършващото се видеонаблюдение,...

Стартира единен портал на Имотния регистър, Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

Порталът ще се ползва и от притежателите на ПИК, издаден от НАП
 От 27 юли спира функционирането на сега действащите сайтове - brra.bg и icadastre.bg 
Единният портал обединява сайтовете на...

Авария прекъсна временно телефонните връзки на офиса на НАП в Русе

Поради авария в телефонната централа на офиса на НАП в Русе са прекъснати връзките със стационарните служебни телефони на всички служители в него. При необходимост за получаване на информация и...

НАП ще запечатва обекти само на доказано недобросъвестни търговци

Данъчните смекчават принудителната административна мярка след срещи с бизнеса
Националната агенция за приходите (НАП) актуализира указание към служителите си за налагане на принудителната административна мярка „Запечатване на търговски обект“.
Липсата...

НАП и бизнесът продължават обсъжданията на Наредба Н-18

Националната агенция за приходите и бизнеса се обединиха около предложения за изменения на Наредба Н-18, обсъждани в поредица работни срещи. Агенцията представи проект на промени по време на работна среща...

Съобщение до лицата, извършващи доставки на електронни публикации и техните съветници

(Информация от Обединеното кралство)
Данъчната и митническа администрация на Обединеното кралство (HMRC) уведоми, че облагането с ДДС на електронни вестници и други електронни публикации остава непроменено след Решението по дело...

Съобщение до лицата, извършващи доставки на електронни публикации и техните съветници

(Информация от Обединеното кралство)
Данъчната и митническа администрация на Обединеното кралство (HMRC) уведоми, че облагането с ДДС на електронни вестници и други електронни публикации остава непроменено след Решението по дело...

Публикувана е съвместна заповед на НАП и БИМ, за утвърждаване на образци на протоколи за изпитване от междуведомствената комисия по Наредба №Н-18

Публикувана е съвместна заповед на изпълнителния директор на НАП и председателя на Българския институт по метрология (БИМ), с която са утвърдени образци на протоколи за изпитване от междуведомствената комисия по...

НАП публикува инструмент за самооценка в помощ на разработчиците на софтуер за управление на продажбите

Националната агенция за приходите публикува помощен инструмент, в който са описани изискванията към декларацията и задължителните за прилагане към нея документи за софтуерите за управление на продажбите в търговски обекти...
Меню