Новини от НАП

След годишното приключване за 2022 г., услугата на НАП за плащане на данъци и осигуровки чрез ПОС терминал вече е достъпна

След края на дейностите по годишно приключване и превключване на информационните системи на НАП за работата през 2023 г. всички подадени данни към НАП в периода от 31.12.2022 г. до...

Актуализиран е програмният продукт "Трудови договори"

В рубриката "Програмни продукти" - "Трудови договори"  са публикувани: нова версия на програмен продукт „Трудови договори”, с включена номенклатурата НКПД (в сила от 01.01.2023 г.) – добавени и променени кодове...

Важно за организаторите на хазартни игри за възможностите за справка в регистъра на уязвимите лица

НАП предоставя възможност за проверка от организаторите на хазартни игри (ОХИ) в регистър на уязвимите лица за вписаните в него лица, с цел недопускане на посочените лица до участие в...

Публикувани са структура и формат на файл и ред за подаване на данни в електронен вид със Справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ

Публикувани са:
 структура и формат на файл и ред за подаване на данни в електронен вид със Справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи...

Публикувани са структура и формат на файл и ред за подаване на данни в електронен вид със Справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ

Публикувани са:
 структура и формат на файл и ред за подаване на данни в електронен вид със Справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи...
Меню