Новини от НАП

НАП пусна нова услуга с API за подаване на уведомление за промяна на работодател

НАП предоставя допълнителна услуга за подаване на данни с уведомление за промяна на работодател (чл. 123, ал. 1 от КТ), чрез публичен приложно-програмен интерфейс (API) или чрез комуникация на ниво...

НАП напомня на българите с имоти в чужбина, че са задължени да ги декларират до 30 април

Националната агенция за приходите напомня на българските граждани, които притежават имоти в чужбина, че са задължени да ги декларират в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ до 30...

България и НАП получиха висока оценка от Глобалния форум на ОИСР

България и Националната агенция за приходите получиха висока международна оценка за своята работата от Глобалния форум за прозрачност и обмен на информация за данъчни цели на ОИСР. На 28.03.2024 г....

Публикувана е нова версия 16.06 на клиентския софтуер за генериране на данни за декларации образец № 1, образец № 3 и образец

В рубриката "Програмни продукти" е публикувана нова версия 16.06 на клиентския софтуер за генериране на данни за декларации образец № 1, образец № 3 и образец № 6 и справките...

Информация от данъчната администрация на Испания за плащанията по специални режими за „Обслужване на едно гише“ след срока

Когато пълният размер на задължението по ДДС е платен изцяло или частично след крайния срок (т.е. след като е изтекъл срокът, определен в член 369и от Директива 2006/112/ЕО), испанското данъчно...