Новини от НАП

НАП стартира кампания, насочена към лизингополучатели на леки автомобили

Национална агенция за приходите стартира кампания спрямо лица, лизингополучатели на леки автомобили. В хода на кампанията ще се извърши анализ на вида на леките автомобили, предоставени на лизинг, размера на...

До края на декември земеделците избират как да облагат доходите си за 5 години напред

Физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, имат право да избират реда за облагането на доходите от дейността им през 2022 година, напомнят от Национална агенция за приходите /НАП/. 
Правото на...

Новата Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между България и Нидерландия се прилага от 1 януари 2022 г.

Национална агенция за приходите напомня на своите клиенти, че новата СИДДО  между България и Нидерландия (обн. в ДВ, бр. 55 от 2 юли 2021 г., в сила от 31 юли...

НАП пренасочва потребителите към новия си Портал за електронни услуги

От 18 ноември клиентите на данъчната администрация, които ползват електронните услуги на НАП, ще бъдат пренасочвани към изцяло обновения е-портал, достъпен на адрес: https://portal.nra.bg/. Връзката от сайта на НАП, както...

До средата на ноември фирми и граждани коригират декларираните от тях авансови вноски

На 15 ноември изтича срокът, в който фирмите, както и физическите лица, извършващи дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително ЕТ и регистрираните земеделски стопани, избрали да се...
Меню