Новини от НАП

Румен Спецов: „Митници“, МВР И НАП нанесоха сериозен удар срещу наркотрафика

Изпълнителният директор на НАП Румен Спецов определи като изключително сериозен удар по наркотрафика, заловените от служителите на Агенция „Митници“ над 402 кг. хероин. В разкриването на наркотика са участвали и...

Областен информационен център София организира обсъждане на концепциите за интегрирани териториални инвестиции

Обществено обсъждане на концепцията за интегрирани териториални инвестиции BG16FFPR003-2.001-0094 „Насърчаване на устойчивия растеж в Югозападен район чрез реализация на Интегрирана териториална инвестиция на Национална агенция за приходите и партньори“ с...

НАП провежда ежегодното си социологическо проучване

Националната агенция за приходите провежда ежегодното проучване на тема „Спазване на данъчно-осигурителните задължения”. То е национално представително, анонимно и се прави сред юридически лица и граждани. 
НАП изследва нагласите на...

МВнР разработи платформа за актуални промени в санкционните марки на Съвета за сигурност на ООН

Министерството на външните работи разработи комуникационна платформа за своевременна и проактивна информираност на компетентните органи и задължените лица в страната за всички настъпили изменения в целевите финансови санкции, наложени от...

МВнР разработи платформа за актуални промени в санкционните марки на Съвета за сигурност на ООН

Министерството на външните работи разработи комуникационна платформа за своевременна и проактивна информираност на компетентните органи и задължените лица в страната за всички настъпили изменения в целевите финансови санкции, наложени от...

Публикувано е Становищe по прилагане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №Н-13 от 17 декември 2019 г.

В рубриката "Законодателство", категория "Становища, указания, наръчници" е публикувано Становищe относно  Наредба за изменение и допълнение на Наредба №Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда...

Публикуван е Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и ГВРС при несъстоятелност на работодателя 2024 г.

В рубриката Законодателство е публикуван: 
Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - 2024 г.