Новини от НАП

Временно е затруднено обслужването на клиенти в офис на НАП - "Надежда"

Поради проблем с електрозахранването, временно е затруднено обслужването на клиенти в офис на НАП - „Надежда“. 
Клиентите на Агенцията могат да използват и електронните услуги на НАП, достъпни на адрес: ...

НАП публикува образец на декларация по чл. 30 от Закона за хазарта и заповедта за утвърждаването й

Публикувани са:
Заповед № ЗМФ-752/07.10.2020 г. на министъра на финансите за утвърждаване на образец на декларация по чл. 30, ал. 8 от Закона за хазарта 
Образеца на декларация по чл....

Европейската комисия подготвя бизнеса за края на преходния период на Брексит

 Дружествата трябва да се съобразят с промените до 31 декември
До края на 2020 година търгуващите с Обединеното кралство дружества трябва да се подготвят за предстоящите промени във връзка...

НАП създаде Регистър на хазартно уязвими лица, дава достъп до него на хазартните оператори

НАП създава и поддържа Регистър на лицата, които смятат, че имат проблем с хазарта, и лицата, чието социално положение и/или равнище на доходи може да ги направи по-податливи към участие...

Актуализиране на данните за контакт с организаторите на хазартни игри

Националната агенция за приходите, в унисон с провежданата от нея политика на открит диалог и комуникация с бизнеса, изпрати до организаторите на хазартни игри писма, с които изисква от тях...

НАП напомня: плащанията над 10 000 лв. – само чрез превод или по платежна сметка

Национална агенция за приходите напомня, че съгласно действащото законодателство плащанията на територията на страната в размер на и над 10 000 лв. трябва да се извършват само чрез превод или...

Нова Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между Република България и Кралство Саудитска Арабия, приложима от 01.01.2019 г.

Национална агенция за приходите уведомява своите клиенти, че на 1 октомври 2018 г. за нашата страна влиза в сила СИДДО между България и Саудитска Арабия. Спогодбата е обнародвана в ДВ,...

Становище относно приложение на намалената ставка на данъка върху добавената стойност от девет процента за доставката на книги съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 2 от ЗДДС в сила от 01.07.2020 г.

Публикувано е
Становище относно приложение на намалената ставка на данъка върху добавената стойност от девет процента за доставката на книги съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 2 от...
Меню