Новини от НАП

Нова Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между Р България и Кралство Нидерландия, в сила от 01.01.2022 г.

Национална агенция за приходите уведомява своите клиенти, че на 31 юли 2021 г. ще влезе в сила новата Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между България и Нидерландия. Спогодбата...

Важно за хазартните оператори

Във връзка с изпълнението на нормативните изисквания на чл. 24, ал. 1, т. 2 от Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност (НМИМИС), е необходимо хазартните оператори, подаващи...

До 2 август се декларират и плащат дължими данъци за второто тримесечие на 2021 г.

На 2 август изтича крайният срок, в който предприятията и самоосигуряващите се, които са изплатили доходи на физически лица, извън трудов договор и са задължени да им удържат данък, трябва...

Издаване на удостоверение за местно лице, във връзка с въвеждането на програма „Възстановяване“

Собствениците на малки и средни предприятия, които кандидатстват за кредит по програма „Възстановяване“, трябва да представят пред банките партньори удостоверение за местно лице по смисъла на чл. 4 от Закона...

Сериозни данъчни нарушения на дезинфекционните пунктове по границите

Касови апарати не предават данни към НАП, наличните пари повече от отчетените
Сериозни данъчни нарушения в отчитането на приходите са открили инспектори на НАП на местата за дезинфекция по граничните...
Меню