Новини от НАП

Въведена е солидарна вноска  за свръхпечалбите на дружествата в отрасли на суров нефт, природен газ, въглища и нефтопреработване

Публикувано е Писмо с изх.№ ЕП-04-19-1234#2 от 21.12.2022 г. на изпълнителния директор на НАП относно прилагането на § 9 от ПЗР на ЗИД на ЗКПО, (обн., ДВ, бр. 99/2022 г.),...

Порталът за електронни услуги ще е временно недостъпен от 20 ч. на 23.12 до 10 ч. на 24.12

Уважаеми клиенти,
Във връзка с извършване на техническа профилактика, Порталът за електронни услуги на НАП ще е бъде временно недостъпен за периода от 20 часа на 23.12.2022 г. до 10...

Близо 450 млн. лева платени през виртуалния ПОС на НАП

Онлайн плащането на данъци и осигурителни вноски е една от най-предпочитаните електронни услуги на Национална агенция за приходите. От началото на година досега, през т.нар. виртуален ПОС (е-услугата на НАП...

Данъчните провериха най-големия открит пазар на Балканите

Данъчни от звеното за фискален контрол в НАП започнаха масови проверки на най-големия открит пазар на Балканите, който се намира в Димитровград. Акцията срещу укриването на приходи и неспазване на...

До края на декември искаме данъчните облекчения за деца чрез работодател

До края на декември родителите на деца и на деца с увреждания могат да ползват данъчни облекчения чрез работодателя си по основно трудово правоотношение. За целта те трябва да подадат...

Телефоните на дирекция „Събиране“ в Хасково не могат да бъдат избирани от мобилни оператори

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че телефоните на дирекция „Събиране“ в НАП Хасково не могат да бъдат избирани отвън от мобилни оператори. До отстраняване на проблема, с публичните изпълнители в града...

До края на декември земеделците избират как да облагат доходите си за 5 години напред

Физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, имат право да избират реда за облагането на доходите от дейността си през 2023 година, напомнят от Националната агенция за приходите /НАП/. 
Правото на...

Публикувана е нова служебна бележка за доходите от трудови правоотношения

Утвърдена от Министерство на финансите е нова Служебна бележка по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ за доходите от трудови правоотношения, изплатени през 2022 г. 
Документът е публикуван в рубриката...