Новини от НАП

Овобождаване от ДДС вноса от трети страни на стоки, необходими за борба с последиците от пандемията от COVID-19 през 2020 г.

С Решение (ЕС) 2020/491 на Комисията, прието от Колежа на комисарите на 3.04.2020 г., държавите членки се упълномощават да освобождават от вносни мита и данък върху добавената стойност вноса от...

Освобождаване от ДДС вноса от трети страни на стоки, необходими за борба с последиците от пандемията от COVID-19 през 2020 г.

С Решение (ЕС) 2020/491 на Комисията, прието от Колежа на комисарите на 3.04.2020 г., държавите членки се упълномощават да освобождават от вносни мита и данък върху добавената стойност вноса от...

Публикувани са наръчници за данъците върху доходите на физически лица и по корпоративното подоходно облагане

Актуален Наръчник за данъците върху доходите на физическите лица за 2020 г. и Наръчник по корпоративно подоходно облагане за 2020 може да видите в рубрика "Становища, указания, наръчници"
 

Заявяваме ПИК на НАП по имейл или с обаждане по телефона, получаваме го в избран офис на приходната агенция

 Близо 900 000 използват кода
Потребителите, които искат да им бъде издаден персонален идентификационен код (ПИК) от НАП, могат да го заявят с обаждане на информационния телефон на приходната...

Заявяваме ПИК на НАП по имейл или с обаждане по телефона, получаваме го в избран офис на приходната агенция

Близо 900 000 използват кода
Потребителите, които искат да им бъде издаден персонален идентификационен код (ПИК) от НАП, могат да го заявят с обаждане на информационния телефон на приходната агенция:...

Становище на НАП относно сроковете за деклариране и внасяне на данъци и осигурителни вноски по време на извънредното положение

Във връзка с наближаващи крайни срокове за деклариране и внасяне на данъци и осигурителни вноски, НАП издаде 
Становище №20-00-71/21.04.2020 г. относно срокове за подаване на годишната данъчна декларация по чл....

Становище на НАП относно сроковете за деклариране и внасяне на данъци и осигурителни вноски по време на извънредното положение

Във връзка с наближаващи крайни срокове за деклариране и внасяне на данъци и осигурителни вноски, НАП издаде 
Становище №20-00-71/21.04.2020 г. относно срокове за подаване на годишната данъчна декларация по чл....

Становище за размера и срока за заплащане на алтернативен данък от организаторите на хазартни игри

Във връзка с поставени от организатори на хазартни игри въпроси, свързани със срока за заплащане на алтернативен данък по ЗКПО и с възможността данъкът да бъде преизчислен, предвид спирането на...
Меню