Новини от НАП

Утвърдена методка за тестване на функционалността на компютърни системи и локални сървъри на организатори на онлайн залагания

Със заповед на изпълнителния директор на НАП №З-ЦУ-2095/10.10.2023 г. е утвърдена методика за тестване на функционалността на централните компютърни системи и контролните локални сървъри на организатори на онлайн залагания и...

Бизнесът подава автоматизирано осигурителни декларации в НАП

Надградена електронна услуга на НАП дава възможност на бизнеса да подава автоматизирано осигурителни декларации Образец №1 и №6 към приходната агенция. Това става възможно с осигуряване на свързаност между клиентските...

НАП публикува новите банкови сметки за плащане на данъци и осигурителни вноски

На сайта на НАП са публикувани новите банкови сметки, по които от 2-ри октомври ще се извършват плащанията към приходната агенция.  При нареждане на суми към закритите сметки след тази...

Близо 9000 фирми и граждани подадоха коригиращи декларации

Близо 9000 физически и юридически лица са направили корекции в  декларираните от тях данни в годишните данъчни декларации, като са подали коригиращи формуляри в НАП.  
Фирмите и гражданите имат по-малко...

НАП въвежда режим за задължително предварително деклариране на данни за превозите на стоки с висок фискален риск

От 01.10.2023 г. Националната агенция за приходите (НАП) въвежда режим за задължително предварително деклариране на данни за превозите на стоки с висок фискален риск, съгласно чл. 127и от ДОПК. Изготвен...

НАП отново обменя информация със стотици държави, сред които и офшорни зони

Глобалният форум за прозрачност и обмен на информация за данъчни цели към Организация за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) възстанови достъпа на НАП до автоматичния международен обмен на данни с...

Временно е спряно плащането през Е-PAY в електронните услуги на НАП

До началото на октомври ще бъде спряно плащането през Е-PAY в електронните услуги на НАП. Временното ограничение е свързано с реализацията на проекта за миграция на бюджетните плащания към стандартите...