Новини от НАП

НАП въвежда режим за задължително предварително деклариране на данни за превозите на стоки с висок фискален риск

От 03 януари 2024 г. НАП въвежда режим за задължително предварително деклариране на данни, съгласно чл. 127и от ДОПК, за превозите на стоки с висок фискален риск, извършвани с транспортни...

XSD схеми и примерни XML файлове за подаване на информация от пощенските оператори 

В рубриката "Програмни продукти" - "Спецификация за подаване на данни" са публикувани: 
Структура, формат на файла и ред за подаване на данни и информация от пощенски оператори (ПО) съгласно чл....

От 1 януари 2024 г. НАП променя служебно идентификационни номера по ЗДДС на физически лица

От 1 януари 2024 г. Националната агенция за приходите ще промени служебно идентификационните номера за целите на ДДС на физически лица, регистрирани по Закона за данък добавена стойност (ЗДДС), които...

Покана за брифинг

Уважаеми колеги, 
Националната агенция за приходите Ви кани на онлайн брифинг по повод приключването на проект „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки чрез прилагане на...

С надградена е-услуга бизнесът подава автоматизирано в НАП уведомления за трудови договори

Националната агенция за приходите разшири обхвата на електронна услуга, която позволява свързаност от типа „система-система“ между клиентските софтуери и приходната агенция чрез софтуерен ключ (API ключ). Надградената услуга вече дава...

НАП дава възможност за изтегляне като файл на подадени ДДС декларации

Националната агенция за приходите дава възможност на потребителите да изтеглят подадените от тях файлове на декларации по чл. 125 от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) и дневници за...