Новини от НАП

Нова Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между Република България и Ислямска република Пакистан, приложима от 01.01.2021 г.

Национална агенция за приходите уведомява своите клиенти, че на 20 февруари 2020 г. влезе в сила нова СИДДО между България и Пакистан 10.04.2020. Спогодбата е обнародвана в ДВ бр. 22...

Две нови електронни услуги пуска НАП

Националната агенция за приходите ще обменя електронно информация с банки, застрахователи, общини и други ведомства във връзка с извършвани ревизии и проверки на техни клиенти. Това е възможно с внедряването...

Две нови електронни услуги пуска НАП

Националната агенция за приходите ще обменя електронно информация с банки, застрахователи, общини и други ведомства във връзка с извършвани ревизии и проверки на техни клиенти. Това е възможно с внедряването...

Едноличните търговци внасят осигурителни вноски до 30 юни

Физическите лица правят годишно изравняване на осигуровките до края на април
 
До 30 юни се удължава срокът за деклариране и внасяне на окончателните социални и здравни осигурителни вноски за едноличните...

Едноличните търговци внасят осигурителни вноски до 30 юни

Физическите лица правят годишно изравняване на осигуровките до края на април
 
До 30 юни се удължава срокът за деклариране и внасяне на окончателните социални и здравни осигурителни вноски за едноличните...
Меню