Новини от НАП

Влезе в сила протокол за изменение на СИДДО между България и Германия

Националната агенция за приходите уведомява своите клиенти, че в ДВ. бр. 107 от 29.12.2023 г. е обнародван Протокол за изменение на Спогодбата между Република България и Федерална република Германия за...

Е-услугите на НАП ще са временно недостъпни за 20 минути днес

Уважаеми потребители! 
Информираме ви, че днес, 01.02.2024 г. от 10:00 ч. до 10:20 ч. електронните услуги на НАП ще бъдат временно недостъпни, поради обновяването им.
Извиняваме се за причиненото неудобство! ...

Публикувана е нова версия 16.03 на клиентския софтуер за генериране на данни за декларации образец № 1, образец № 3 и образец № 6

В рубриката "Програмни продукти" е публикувана нова версия 16.03 на клиентския софтуер за генериране на данни за декларации образец № 1, образец № 3 и образец № 6 и справките...

Публикувана е информация за прилагане на „Помощ за инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък”

Прилагане на държавна помощ SA.111877 „Помощ за инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък” по чл. 189б от ЗКПО
Министерство на земеделието и храните е пренотифицирало държавна помощ...

Предприятията подават декларация за дължими данъци за четвъртото тримесечие на 2023 г., ако са удържали авансов данък

До края на януари 2024 година предприятията и самоосигуряващите се лица, които през четвъртото тримесечие на 2023 година са изплатили на физически лица доходи по извънтрудови правоотношения, наем или доходи...