Новини от НАП

Заявяваме ПИК на НАП по имейл или с обаждане по телефона, получаваме го в избран офис на приходната агенция

Близо 900 000 използват кода
Потребителите, които искат да им бъде издаден персонален идентификационен код (ПИК) от НАП, могат да го заявят с обаждане на информационния телефон на приходната агенция:...

Становище на НАП относно сроковете за деклариране и внасяне на данъци и осигурителни вноски по време на извънредното положение

Във връзка с наближаващи крайни срокове за деклариране и внасяне на данъци и осигурителни вноски, НАП издаде 
Становище №20-00-71/21.04.2020 г. относно срокове за подаване на годишната данъчна декларация по чл....

Становище на НАП относно сроковете за деклариране и внасяне на данъци и осигурителни вноски по време на извънредното положение

Във връзка с наближаващи крайни срокове за деклариране и внасяне на данъци и осигурителни вноски, НАП издаде 
Становище №20-00-71/21.04.2020 г. относно срокове за подаване на годишната данъчна декларация по чл....

Становище за размера и срока за заплащане на алтернативен данък от организаторите на хазартни игри

Във връзка с поставени от организатори на хазартни игри въпроси, свързани със срока за заплащане на алтернативен данък по ЗКПО и с възможността данъкът да бъде преизчислен, предвид спирането на...

Становище за размера и срока за заплащане на алтернативен данък от организаторите на хазартни игри

Във връзка с поставени от организатори на хазартни игри въпроси, свързани със срока за заплащане на алтернативен данък по ЗКПО и с възможността данъкът да бъде преизчислен, предвид спирането на...

Днес изтича срокът за деклариране на авансови вноски за корпоративен данък

Юридическите лица, които имат задължение да внасят авансови вноски за корпоративен данък имат времето до полунощ на 15 април, за да подадат годишната декларация за облагане с корпоративни данъци в...

Днес изтича срокът за деклариране на авансови вноски за корпоративен данък

Юридическите лица, които имат задължение да внасят авансови вноски за корпоративен данък имат времето до полунощ на 15 април, за да подадат годишната декларация за облагане с корпоративни данъци в...
Меню