Новини от НАП

Близо 180 000 дружества и еднолични търговци вече обявиха доходите си пред НАП

Близо 180 000 фирми и еднолични търговци обявиха доходите си пред Национална агенция за приходите. 30 000 са подадените до момента годишни данъчни декларации от едноличните търговци, включително плащащи патентен...

НАП обменя опит с данъчната служба на Обединеното кралство

Експерти от Национална агенция за приходите, Кралската данъчна и митническа агенция и Комисията по хазарта на Великобритания обмениха опит и добри практики при лицензирането и контрола на хазартната дейност. 
Срещата,...

НАП започна проверки в 2000 фирми с големи материални запаси

Национална агенция за приходите започна проверки в над 2000 фирми в цялата страна заради нелогично високи стойности на материалните запаси, посочени в балансите им за 2020 г. Данъчните инспектори проверяват...

Публикуван е Наръчник по корпоративно подоходно облагане за 2022 г.

С цел подпомагане процеса на единното прилагане на данъчното законодателство, Национална агенция за приходите разработи и публикува в рубриката "Законодателство" Наръчник по корпоративно подоходно облагане за 2022 г.  

Публикувано е указание за отчитане и данъчно третиране на ваучерите за храна

В рубриката Законодателство е публикувано Указание относно счетоводно отчитане, представяне и данъчно третиране на механизма на предоставяне на ваучерите за храна по чл. 209, ал. 1 от Закона за корпоративното...

Електронната услуга за приемане на искане за възстановяване на ДДС (VAT Refund) вече е достъпна

Уважаеми потребители, 
Информираме ви, че е възстановена работоспоспобността на електронната услуга за приемане на искане за възстановяване на ДДС на търговец, установен в страната към друга държава членка на ЕС...

Публикуван е Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и ГВРС при несъстоятелност на работодателя 2022 г.

В рубриката Законодателство е публикуван: 
Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - 2022 г.
Меню