Новини от НАП

Публикувани са структура и формат на файл и ред за подаване на данни в електронен вид със Справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ

Публикувани са Структура и формат на файл и ред за подаване на данни в електронен вид със Справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи...

Затруднен достъп до част от е-услугите на НАП в периода 18:00-18:30 ч. днес

Уважаеми клиенти,
На 2 януари 2024 година, в периода 18:00:18:30 ч., достъпът до част от електронните услуги на НАП ще бъде временно затруднен, поради обновяването им. 
Извиняваме се за причиненото...

Публикувана е нова версия на клиентски софтуер за "Трудови договори", в сила от 1 януари 2024 г.

Публикувана е нова версия 2.20 на клиентския софтуер за "Трудови договори", в сила от 01.01.2024 г. В нея е актуализирана номенклатурата НКПД (в сила от 01.01.2024), като са добавени кодове...

НАП създава нова териториална дирекция – „Средни данъкоплатци и осигурители“

От 1 януари 2024 г. НАП създава нова териториална дирекция „Средни данъкоплатци и осигурители“ (ТД на НАП СДО) с национален обхват. Целта на промяната е да се осигури фокус върху...

НАП въведе нови критерии за определяне на големи данъкоплатци

От 1 януари 2024 г. Националната агенция за приходите въвежда нови критерии за определяне на дружествата като големи или средни данъкоплатци и осигурители. До момента фирмите бяха определяни като големи...

НАП въвежда режим за задължително предварително деклариране на данни за превозите на стоки с висок фискален риск

От 03 януари 2024 г. НАП въвежда режим за задължително предварително деклариране на данни, съгласно чл. 127и от ДОПК, за превозите на стоки с висок фискален риск, извършвани с транспортни...