Новини от КиК

Становище на МТСП относно командироването на международните шофьори

Публикувано е ново становище на Министерството на труда и социалната политика относно прилагането на Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на...

Указание на МФ за прилагане на чл. 53-62 от Закона за счетоводството

Министърът на финансите издаде указание относно задължението за изготвяне и публикуване на доклад за плащанията към правителства и консолидиран доклад за плащанията към правителства от предприятия, които извършват дейност в...

Годишният финансов отчет на микропредприятията – съдържание и публикуване

Микропредприятията представляват над 90% от предприятията в България и затова обръщаме специално внимание на минималните изисквания към съдържанието и публикуването на техните отчети, когато те са съставени на база на...
Меню