Новини от КиК

Указание на МФ относно публикуването на годишните финансови отчети за 2016 г.

Министерството на финансите публикува указание за прилагането на глава шеста „Публичност на финансовите отчети“ от Закона за счетоводството. Целта на Указанието е да даде разяснения и насоки за единното прилагане...

Единна входна точка за подаване на годишни финансови отчети в НСИ, НАП и АВ (ТР)

Националният статистически институт (НСИ) представи проект „Реализиране на ЦАИС1 „Единна входна точка“ за подаване на годишни финансови отчети и статистика в машинночетим формат и интеграция с НАП, НСИ, АВ (ТР)“....

Тема: „Как да прецизираме договорите за счетоводно обслужване”

АССП организира клубна сбирка за своите членове на тема „Как да прецизираме договорите за счетоводно обслужване” с гост-лектор адв. Димитър Митев. Дата: 21.06.2017 г. от 15 часа. Регистрацията започва от...

Масови данъчни проверки на търговски обекти в София

Инспектори от отдел Оперативни проверки на ТД на НАП София започнаха масови проверки в търговските обекти в софийските квартали Изток и Лозенец. Паралелно със засиленото присъствие на данъчни служители в...

Засилен данъчен контрол на фестивали и изложения

Запечатани са над 700 обекта за данъчни нарушения за 5 месеца. Инспекторите на НАП засилват контрола за спазването на данъчните изисквания при провеждането на масови прояви като концерти, фестивали, изложения...

МФ: Данъчни преференции и преференциални данъчни режими в България – 2017 г.

Министерството на финансите публикува „Данъчни преференции и преференциални данъчни режими в България – Преглед 2017“. Целта е увеличаване прозрачността на публичните финанси и повишаване информираността на обществото за системата от...

Какви годишни финансови отчети публикуват неработещите дружества

В отговор на често задаван въпрос от потребители към нас, свързан с изготвянето на т. нар. нулеви годишни финансови отчети, публикуваме безплатно приложение за генериране на нулеви Баланс и ОПР,...

Промени от 12 юни при приемането на документите за болнични в НОИ

НОИ информира, че във връзка с измененията и допълненията в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО) настъпват промени по отношение на представянето на образците за...
Меню