Новини от КиК

Данъчни влизат във всеки МОЛ и търговски обект в София и Югозападна България

Данъчни патрули от ТД на НАП София започват обиколки и проверки във всички търговските обекти в столицата и областите София, Перник, Кюстендил и Благоевград. Съвместно със служителите от отдел "Оперативни...

Нова е-услуга на НАП за декларираните продажби от регистрирани по ЗДДС лица

Нова е-услуга "Справка за декларираните продажби от регистрирани по ЗДДС лица за определен данъчен период" от НАП От 3 юли 2017 г. НАП въвежда е-услугата „Справка за декларираните продажби от...

Стотици данъчни инспектори започват проверки по Черноморието

Стотици данъчни инспектори съвместно с органите на МВР и Агенция „Митници“ започват лятната контролна кампания по Черноморието. Над 25 000 проверки предстоят от утре до края на туристическия сезон с...

НАП представя в бюлетина си нов и по-приятелски подход при проверки и ревизии

Излезе вторият брой на Бюлетина на НАП - списание, което се разпространява до определен кръг институции, неправителствени организации и представители на бизнеса. Изданието представя новини, казуси, както и интересна и...

Физическите лица вече могат да правят онлайн справка за извънтрудовите им доходи

От днес функционира новата електронна услуга на НАП - „Справка за изплатени доходи (различни от трудови) на физически лица“. Тя е достъпна, както с ПИК, така и с електронен подпис....

Проект за промени в ДОПК срещу прехвърлянето на фирми заради данъчни задължения

Министерски съвет внесе проект за изменение и допълнение на ДОПК, с който се предлага НАП да може да търси дължими данъци и осигуровки и от бивши акционери и съдружници. Предлага...

Указание на МФ относно публикуването на годишните финансови отчети за 2016 г.

Министерството на финансите публикува указание за прилагането на глава шеста „Публичност на финансовите отчети“ от Закона за счетоводството. Целта на Указанието е да даде разяснения и насоки за единното прилагане...
Меню