Новини от КиК

Единна входна точка за подаване на годишни финансови отчети в НСИ, НАП и АВ (ТР)

Националният статистически институт (НСИ) представи проект „Реализиране на ЦАИС1 „Единна входна точка“ за подаване на годишни финансови отчети и статистика в машинночетим формат и интеграция с НАП, НСИ, АВ (ТР)“....

Тема: „Как да прецизираме договорите за счетоводно обслужване”

АССП организира клубна сбирка за своите членове на тема „Как да прецизираме договорите за счетоводно обслужване” с гост-лектор адв. Димитър Митев. Дата: 21.06.2017 г. от 15 часа. Регистрацията започва от...

Масови данъчни проверки на търговски обекти в София

Инспектори от отдел Оперативни проверки на ТД на НАП София започнаха масови проверки в търговските обекти в софийските квартали Изток и Лозенец. Паралелно със засиленото присъствие на данъчни служители в...

Засилен данъчен контрол на фестивали и изложения

Запечатани са над 700 обекта за данъчни нарушения за 5 месеца. Инспекторите на НАП засилват контрола за спазването на данъчните изисквания при провеждането на масови прояви като концерти, фестивали, изложения...

МФ: Данъчни преференции и преференциални данъчни режими в България – 2017 г.

Министерството на финансите публикува „Данъчни преференции и преференциални данъчни режими в България – Преглед 2017“. Целта е увеличаване прозрачността на публичните финанси и повишаване информираността на обществото за системата от...

Какви годишни финансови отчети публикуват неработещите дружества

В отговор на често задаван въпрос от потребители към нас, свързан с изготвянето на т. нар. нулеви годишни финансови отчети, публикуваме безплатно приложение за генериране на нулеви Баланс и ОПР,...

Промени от 12 юни при приемането на документите за болнични в НОИ

НОИ информира, че във връзка с измененията и допълненията в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО) настъпват промени по отношение на представянето на образците за...

Галя Димитрова е новият изпълнителен директор на НАП

Досегашният директор на Агенцията става заместник-министър. Новият директор на Националната агенция за приходите ще е Галя Димитрова, реши тази седмица правителството по време на първото си заседание. „Галя Димитрова има...
Меню