Новини от КиК

Измененията в ЗДДС от 01.01.2017 г.

Измененията в ЗДДС са въведени с преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, публикуван в Държавен вестник, брой 97 от...

Измененията в ЗКПО от 01.01.2017 г.

Измененията в ЗКПО са въведени с преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, публикуван в Държавен вестник, брой 97 от...

Съставителите на годишните финансови отчети ще се вписват в данъчните декларации на предприятията за 2016 г.

Обнародвани са новите образци на годишните данъчни декларациите за 2016 г. В ДВ, бр. 102 от 23. 12. 2016 г., Неофициален раздел (стр. 50) е публикуван образец на годишната данъчна...

Презентации и материали от темите на семинара на НАП „Данъци и осигуряване 2017“

НАП излъчи семинар на тема „Данъци и осигуряване 2017“. Представяме темите и съответните презентации по реда от видеото от семинара, публикувано по-долу. Семинарът бе открит от Росен Бъчваров, Директор на...

Определянe на обезщетението за майчинство за първата година

Формулите в Калкулатор майчинство са разработени на база правилата от Кодекс на социалното осигуряване и Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване. Калкулаторът...

Безплатен семинар на НАП „Данъци и осигуряване 2017“ (видео)

НАП организира семинар, свързан с промените в данъчното и осигурително законодателство, които ще влязат в сила от 1 януари 2017 г. Представени са най-новите законодателни решения в областта на данъчното...
Меню