Новини от КиК

Нови изчисления на запорите върху заплати и пенсии по ГПК от ноември 2017

Ново: Калкулатор: Изчисление на запор по чл. 446 от ГПК Изменени са критериите за определяне на размерите на удръжките по наложени запори върху доходи чрез промени в Гражданския процесуален кодекс...

При регистрация на фирма в ТР ще може да се заявява и регистрация по ЗДДС

От 01.01.2019 г. при първоначално заявяване за вписване пред Агенцията по вписванията фирмите ще могат едновременно с това да упражнят и правото си за доброволна регистрация по ЗДДС. Регистрацията по...

НАП обещава: Без ревизия на фирмите, сами признали за отклонения в касовата си наличност до края на 2017 г.

НАП обещава, че до края на 2017 г. всяко лице, което доброволно признае допуснати счетоводни и данъчни отклонения при касовата си наличност, ще получи възможност за корекция на вече подадени...

Ново в ЗДДС: Отпада изготвянето на регистрационен опис на наличните активи

Отпада изискването за изготвяне и подаване на регистрационния опис по образец на наличните активи от регистрираните по ЗДДС лица. До момента ЗДДС предвижда към датата на регистрация лицето да изготвя...

Без данъчни декларации за неработещите фирми, но ще декларират това в ТР

Годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейността не подават данъчно задължените лица, които през данъчния период не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството*. Това предвижда изменението...

До 15 декември можем променим авансовия корпоративен данък за 2017 г. без лихви

Полезно: Калкулатор при промяна на авансови вноски по ЗКПО. До 15-ти декември се внася последната месечна или тримесечна авансова вноска за корпоративен данък за 2017 г. Същевременно това е последният...
Меню