Как реагираха на пандемията с коронавирус социалноосигурителните системи в България и в Европейския съюз – това е предмет на два от аналитичните материали във втория брой на информационния бюлетин на Националния осигурителен институт (НОИ) за 2020 г., който вече е достъпен на интернет страницата на институцията (www.nssi.bg) в рубриката „За потребителя”/“Информационни материали”.

Какво е изпълнението на бюджета за 2019 г. на фондовете, администрирани от института, е тема на друг базов анализ, който ще предизвика интереса и на специалисти, и на широк кръг читатели.

Несекващите опити за злоупотреби с фондовете на държавното обществено осигуряване остават в центъра на общественото внимание – на фокус по темата в този брой са усилията на териториалното поделение на института в Благоевград да пресекат неправомерно изплащане на парични обезщетения за безработица по европейските регламенти.

Докъде достигна НОИ в дигитализацията на осигурителния архив, какви са въпросителните пред социалното осигуряване с развитието на съвременните форми на заетост, защо продължават различията в пенсиите на двата пола – това са други интересни текстове, чиято интерпретация разширява тематичния обхват на брой 2 на информационния бюлетин на НОИ.

Изводите от данните от изчисляването на пенсиите по формула с включване на трите най-благоприятни години или без тях ще привлекат вниманието на всички кандидат-пенсионери, а в ретроспективния разказ за развитието на пенсионноосигурителната ни система след Освобождението през 1878 г. ще намерим любопитната тогавашна формула за изчисляване не пенсиите: „Намира се средната аритметична от сумите, облагаеми с удръжки за последните шест действително прослужени години – по размера в деня на последното уволнение, без добавъчното възнаграждение за семейното положение на женени. Така получената сума се дели на 40 и частното се умножава на изслужените години и цели месеци. При изслужени повече от 30 години, така полученото произведение се увеличава с 1% за всяка пълна изслужена над 30 години година.“

Информационният бюлетин на НОИ излиза четири пъти в годината, третото издание за т.г. ще бъде публикувано през октомври 2020 г.